Beschikbare kandidaten

De werkwijze van Publiek Netwerk kenmerkt zich door gerichte headhunting en kwalitatieve search op maat. Daarnaast werken wij met een selectief maar divers kandidatennetwerk. Dit betekent dat wij op korte termijn gericht in uw personele vragen kunnen voorzien. Wij geven hierover eerlijk advies. Onderstaand een selectie van kandidaten uit ons bestand. Deze lijst is niet uitputtend. Neem via telefoonnummer 023-7676916 contact met ons op voor een kandidatenaanbod op maat. Of mail ons op info@publieknetwerk.nl met uw specifieke vraag.

Sociaal Domein

 • Projectleider Transformatie, man 41 jaar, tijdelijk.
  Processtuurder met structurerende en communicatieve kwaliteiten. Ervaren in veranderprocessen, in control brengen van bedrijfsvoering en ketenregie.
 • Adviseur Jeugd, vrouw 37 jaar, tijdelijk/vast
  Verbindende persoonlijkheid met overtuigingskracht. Is op zoek naar functie waarin ze haar omgevingssensitiviteit en ondernemerszin kwijt kan. Creatieve geest met vlotte pen.
 • Manager Sociaal Domein, man 47 jaar, vast
  Realistische, overwogen manager met natuurlijk leiderschap. Brengt sturing, stabiliteit en duidelijkheid. Ervaring met regievoering, breedte sociaal domein en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.
 • Junior Beleidsadviseur WMO, vrouw 26 jaar, tijdelijk/vast
  Verfrissende (door)starter WO geschoold met vlotte pen. Staat te trappelen om haar enthousiasme en ideeën in te brengen. Is analytisch sterk en netwerkgericht.
 • Kwartiermaker Participatie, vrouw 46 jaar, interim
  Doortastende structureerder en scenariodenker. Voortvarend in het neerzetten van een efficiënte organisatie gedragen door alle partijen. Brengt overzicht, effectiviteit en voortgang.
 • Adviseur Bedrijfsvoering Sociaal Domein, man, 51 jaar, interim
  Rustige, overwogen adviseur. Analytisch sterk, afgestemd in zijn communicatie en accuraat. Cijfermatig en strategisch sterk.

Fysiek Domein

 • Programmamanager Omgevingswet, man, 47 jaar, interim
  Procesgerichte strateeg en resultaatgerichte stuurder. Actuele kennis van Omgevingswet. Geeft gezaghebbend richting, is omgevingssensitief en overtuigend in zijn communicatie.
 • Regisseur Openbare Ruimte, man, 41 jaar, tijdelijk
  Rustige, overwogen persoonlijkheid. Ervaring met meerjarenonderhoudsprogramma’s en UAV-gc gestuurd werken.Tactisch sterk en omgevingssensitief.
 • Afdelingshoofd Projecten, 48 jaar, vrouw, interim
  Energieke, daadkrachtige leidinggevende met een civiel technische achtergrond. Brengt structuur, overzicht en scherpte.
 • Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling, vrouw 41 jaar, interim
  Verfrissende, doortastende persoonlijkheid. Sensitief, verbindend en overtuigend. Ervaring in complexe en bestuurlijk gevoelige projecten.
 • Teamleider Ruimte en Vastgoed, vrouw, 38 jaar, vast
  Beginnend leidinggevende met verbindende kwaliteiten. Brengt ontwikkeling, overzicht en energie. Is analytisch sterk en positief ingesteld.
 • Adviseur Parkeren en Verkeer, man, 34 jaar, vast
  Inspirerende omgevingssensitieve persoonlijkheid. Netwerker met planologische kennis en vlotte pen.
 • Teammanager Wijkbeheer, man 43 jaar, interim
  Verbindende, resultaatgerichte teammanager. Ontwikkelingsgericht, coachend en overtuigend. Ervaring met complexe aanbestedingen en organisatieveranderprocessen rondom uitbestedingen.

Bedrijfsvoering

 • Coördinator Planning en Control, 39 jaar, man, vast
  Analytisch sterke, rustige bedrijfseconoom. Ervaring met coördinatie jaarrekening en begroting en vernieuwing P&C cyclus bij overheden.
 • Senior Businesscontroller, vrouw, 37 jaar, interim
  Sprankelende positieve persoonlijkheid. Adviesvaardig, zelfstandig en doortastend. Stevige financiële ondergrond en ervaring in sociaal domein.
 • Concerncontroller, vrouw, 43 jaar, vast
  Voortvarende strateeg en netwerker met een hoog analytisch vermogen. Bestuurlijk sensitieve scenariodenker met overtuigingskracht en sturende kwaliteiten.
 • Trainee Bedrijfsvoering, 22 jaar, vrouw, tijdelijk/vast
  Enthousiaste communicatief vaardige bedrijfskundige. Meerledig inzetbaar op bedrijfsvoeringsprojecten. Analytisch sterk, zelfbewust en energiek.
 • Manager Financiën, 45 jaar, man, vast
  Rustige verbindende manager en prettig strategisch adviseur. Beschikt over actuele kennis van risicomanagement en treasury en fundamentele kennis van de financiële administratie.
 • Directeur Bedrijfsvoering, 48 jaar, vrouw, interim
  Sympathieke persoonlijkheid met flair en relativeringsvermogen. Natuurlijke autoriteit met visie en veranderkracht.
 • Strategisch Adviseur P&O, vrouw, 46 jaar, vast
  Scenariodenker met vlotte pen. Ervaring met SPP, MD, opleidingen- en beoordelingsbeleid. Sterk in projectmatig werken en organisatieontwikkelingsprojecten.
 • Specialist Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie, vrouw 34 jaar, interim
  Rustige juriste arbeidsrecht met een heldere en prettige adviesstijl. Gedegen kennis van CAR-UWO. Ervaren in bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Teammanager Advies, vrouw, 42 jaar, interim
  Sympathieke, verbindende persoonlijkheid. Coachend en stimulerend in haar sturing. Energiek en doortastend in het netwerken. Ervaring met aansturing multidisciplinaire bedrijfsvoeringsteams.
 • Senior Projectleider ICT, man, 46 jaar, vast
  Vernieuwende en resultaatgerichte senior projectleider. Brengt senioriteit, kennis, overzicht en voortgang. Ervaring met complexe datamanagement- en cloudprojecten.

Ambtelijk Bestuurlijk domein

 • Afdelingshoofd Bedrijfsvoering, 37 jaar, man, interim
  Verrassend evenwichtige leidinggevende met een heldere visie en sturende kwaliteiten. Ontwikkelingsgericht in strategie en sterk in het verbeteren van de bedrijfsvoering.
 • Raadsgriffier, 45 jaar, vrouw, collegiale doorlening
  Representatieve, verbindende persoonlijkheid. Flexibele onderhandelaar en mediator. Evenwichtig en autonoom.
 • Woordvoerder, 36 jaar, vrouw, vast
  Communicatief vaardige, strategisch slimme dame. Bestuurlijk sensitief, stressbestendig en creatief in strategie en oplossingen.
 • Trainee Openbare orde en Veiligheid, man, 22 jaar, vast/tijdelijk
  Analytisch sterke, rustige en zelfstandige persoonlijkheid. Sterke schrijver en conceptdenker. Communiceert overwogen en makkelijk op verschillende niveaus.
 • Manager Bestuur en Communicatie, vrouw, 39 jaar, vast
  Inspirerende bestuurlijke communicatieprofessional met leidinggevende ervaring. Sterk in het professionaliseren van communicatieafdelingen. Ervaring met Factor C.
 • Senior Bestuursadviseur, 38 jaar, vrouw, interim
  Sprankelende evenwichtige adviseur met strategische kwaliteiten. Doorziet snel het krachtenveld en adviseert bestuurders met rust in gevoelige dossiers.
 • Directiesecretaris, 47 jaar, man, interim
  Snel schakelende en organisatiesensitieve facilitator. Analytisch sterk, verbindend en daadkrachtig. Sterk in complexe verandertrajecten met een gevoelige OR en kritisch bestuur.
kandidaten-van-mirjan-de-wit