• Open
 • 2 maanden geleden geplaatst

Hoogkarspel

Lokatie: Hoogkarspel

Vacature status: Open

Dienstverband: Vast

Uren per week: 32-36

Kun jij strategische doelen vertalen in haalbare opdrachten? Ben je goed in het versterken van de integrale samenwerking? Weet jij je medewerkers optimaal in te zetten en is het coachen van medewerkers in hun ontwikkeling voor jou vanzelfsprekend? Ben jij een stevige sparringpartner voor het bestuur? We nodigen je van harte uit om te reageren.
 
De omgeving van de SED Organisatie
De gemeenten Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen zijn naast elkaar gelegen en liggen langs de historische Westfriese Omringdijk. Het gebied ligt aan het IJsselmeer en is veelzijdig, recreatief en cultuurhistorisch. Enkhuizen is een oude VOC-stad, met een toeristisch en historisch centrum met havens. Stede Broec bestaat uit een lint van kernen en heeft een groot winkelcentrum dat inwoners uit de regio aantrekt. Drechterland heeft diverse (kleine) dorpskernen in een relatief uitgestrekt gebied. Er wonen circa 60.000 inwoners in de drie gemeenten.

De SED Organisatie
De SED Organisatie is in 2015 ontstaan en is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De SED Organisatie is een netwerkorganisatie. Dit uit zich door de vele samenwerkingsverbanden waar de SED in de regio aan deelneemt. Het feit dat de organisatie uit drie zelfstandige gemeenten is ontstaan, ziet zij als kracht. Deze diversiteit gebruiken ze om van elkaar te leren in de uitvoering en levering van hun diensten. Zij delen hun kennis en zetten dit effectief in om zo voor elkaar en voor de omgeving van betekenis te zijn. Een mooie plek om samen te werken met bijna 400 andere collega’s.
 
De missie van de SED Organisatie is: 
‘sámen werken aan een prettige woon- werk- en leefomgeving. De SED Organisatie staat voor goede dienstverlening aan de inwoners en ondernemers en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland’.
 
De kernwaarden die hierbij horen zijn: Omgevingsgericht, Vitaal en Slimme verbindingen maken. 
 
De medewerkers 
De Westfriese cultuur is ook in de organisatie zichtbaar. De medewerkers zijn over het algemeen direct en duidelijk en bovenal harde werkers. Ieder zoekt zijn of haar eigen manier om tot resultaat te komen en aan de organisatie bij te dragen.

De SED Organisatie bestaat uit drie leidinggevende lagen: directie, domeinmanagers en afdelingshoofden. Er zijn drie domeinmanagers: Samenleving, Ruimte en Bedrijfsvoering. Het domein Samenleving bestaat uit de afdelingen Publiekszaken, Beleid en Leerplicht, Kwaliteit en Bedrijfsvoering en Consulenten. 

Afdelingshoofd Beleid en Leerplicht

Binnen het domein Samenleving geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling Beleid en Leerplicht. Specifieke uitdagingen van de afdeling Beleid en Leerplicht zijn: 

 • Ten aanzien van leerplicht: ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een degelijke startkwalificatie halen.
 • Ten aanzien van beleid: vanuit kostenbeheersing de gehele zorgketen, van toegang tot en met gespecialiseerde hulp, effectiever en efficiënter inrichten. Dat vergt een andere manier van werken in de keten. 
 • Ten aanzien van de transformatie: de slag maken om vanuit het inrichten van de drie decentralisaties te komen naar het meten van de effecten van deze transformatie.
 • Binnen de begrotingskaders komen tot een adequate kwalitatieve en kwantitatieve formatie en bezetting.
 • Toekomst gericht, uniform beleid te ontwikkelen met aandacht voor unieke kenmerken per gemeente.

 Jouw rol
Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van landelijke wettelijke en politieke kaders naar bruikbare lokale beleidsplannen en uitvoeringsrichtlijnen op het gebied van:
Jeugd, Onderwijs, Schuldhulpverlening, Onderwijshuisvesting, WMO, Leerplicht, Minima, Participatie, Sport, Cultuur, Kinderopvang, Leerlingenvervoer, Welzijn en Gezondheid. 
 
Je houdt rekening met de politiek-bestuurlijke, organisatorische en financiële kaders en werkt samen met inwoners, gebiedsteams, collega’s uit andere Westfriese gemeenten en ketenpartners, verenigingen en overige belanghebbenden. Als leidinggevende van de 25 medewerkers binnen de afdeling:

 • Ben je verantwoordelijk voor het realiseren van afdelingsdoelstellingen en -resultaten en draag je bij aan het realiseren van concernplannen.
 • Bewaak je de integraliteit van beleid en uitvoering op afdelingsniveau.
 • Maak je afspraken met portefeuillehouders over kwaliteit en planning van ambtelijke adviezen en bewaak je de termijnplanning van de eigen medewerkers.
 • Draag je bij aan het realiseren en het onderhouden van de gewenste cultuur binnen de organisatie.
 • Maak je de vertaalslag van uitvoerend, naar meer strategische beleidsontwikkeling.
 • Breng je medewerkers in een optimale positie en begeleid je hen bij veranderopgaven.
 • Stel je kaders en stuur je zo nodig bij.
 • Beschik je over voldoende kennis om medewerkers te kunnen adviseren en om als gesprekspartner voor bestuurders te fungeren.
 • Neem je deel aan relevante (boven)regionale overleggen.
 • Zorg je voor uitvoering van de PIOFA taken.

 

Onze ideale kandidaat

Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau. Je hebt meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie in een complex krachtenveld, bij voorkeur in een politiek bestuurlijke omgeving. Kennis en ervaring van adviseren in het sociaal domein is absoluut een pre.
 
Jij beschikt over een combinatie van verbindende kwaliteiten, besluitvaardig- en oplossingsgerichtheid. Als leider kun je mensen bij elkaar brengen, heb jij oog voor het talent van mensen en straal je rust en vertrouwen uit. Je geeft leiding op basis van natuurlijk gezag en werkt graag samen met anderen. Je ziet wat individuele medewerkers nodig hebben en stimuleert hen in hun professionele ontwikkeling. Vanuit jouw ervaring als leidinggevende overzie je het geheel en geef je daadkrachtig sturing waar dat nodig is; je spreekt aan én bent aanspreekbaar. In je handelen durf je de grenzen op te zoeken, ben je creatief, analytisch sterk en stuur je situationeel. Je voelt je als een vis in het water in complexe netwerkrelaties en beweegt je soepel op alle niveaus, ook in een politieke arena. 
 
De SED biedt
Een uitdagende leidinggevende functie en de kans om mee te bouwen aan een goede integrale dienstverlening. Bij de SED kom je terecht in een organisatie met fijne collega’s die samen bijdragen aan de doorontwikkeling van de SED Organisatie. Verder biedt de organisatie: 

 • Werken voor drie gemeentebesturen, in een organisatie met één directie en een goede positie in de regio. 
 • Mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen.
 • Verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen werk in te delen en uit te voeren.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris.
 • De functie is momenteel gewaardeerd in schaal 12 (max. € 5.756,- o.b.v. 36 uur). Een toelage behoort tot de mogelijkheden indien ervaring hiertoe aanleiding geeft.

 
Contact informatie en procedure

 • Wil je meer informatie, neem dan contact op met Lizzy Noordberg (06 14 12 12 54) of Gea Zeilstra (vanaf 23 augustus, 06 50 69 13 83) of per mail: lizzynoordberg@publieknetwerk.nl
 • Reageren kan tot uiterlijk 29 augustus 2021. NB: Reageer bij voorkeur tijdig gezien de vakantieperiode. 
 • De gesprekken bij Publiek Netwerk zijn gepland op 1,2 en 3 september. NB: Ben je dan op vakantie? Reageer dan tijdig en vermeld dit in jouw brief.
 • De selectiegesprekken bij de SED Organisatie zijn gepland op 17 september en het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats voor 1 oktober 2021.
 • Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Solliciteer