• Open
 • 2 maanden geleden geplaatst

Bovenkarspel

Lokatie: Bovenkarspel

Vacature status: Open

Dienstverband: Vast met een proeftijd

Uren per week: 32-36

Afdelingshoofd Publiekszaken
“Samen verder bouwen”

Heb jij een visie op de organisatie van klantcontacten en KCC’s? Weet jij je medewerkers in hun kracht te zetten? Ga jij met de organisatie, medewerkers en bestuurders het gesprek aan over organisatie, inzet, ontwikkelingen en prioritering? Is coachend leiderschap en verandermanagement jouw tweede natuur? Dan zoeken we jou!
 
De omgeving van de SED Organisatie
De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn naast elkaar gelegen en liggen langs de historische Westfriese Omringdijk. Het gebied ligt aan het IJsselmeer en is veelzijdig, recreatief en cultuurhistorisch. Enkhuizen is een oude VOC-stad, met een toeristisch en historisch centrum met havens. Stede Broec bestaat uit een lint van kernen en heeft een groot winkelcentrum dat inwoners uit de regio aantrekt. Drechterland heeft diverse (kleine) dorpskernen in een relatief uitgestrekt gebied. Er wonen circa 60.000 inwoners in de drie gemeenten.

De SED Organisatie
De SED Organisatie is in 2015 ontstaan en is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De SED Organisatie is een netwerkorganisatie. Dit uit zich door de vele samenwerkingsverbanden waar de SED in de regio aan deelneemt. Het feit dat de organisatie uit drie zelfstandige gemeenten is ontstaan, ziet zij als kracht. Deze diversiteit gebruiken ze om van elkaar te leren in de uitvoering en levering van hun diensten. Zij delen hun kennis en zetten dit effectief in om zo voor elkaar en voor de omgeving van betekenis te zijn. Een mooie plek om samen te werken met bijna 400 andere collega’s.
 
De missie van de SED Organisatie is: ‘Sámen werken aan een prettige woon- werk- en leefomgeving.  De SED Organisatie staat voor goede dienstverlening aan de inwoners en ondernemers en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De kernwaarden die hierbij horen zijn: Omgevingsgericht, Vitaal en Slimme verbindingen maken. De Westfriese cultuur is ook in de organisatie zichtbaar. De medewerkers zijn over het algemeen direct en duidelijk en bovenal harde werkers. Ieder zoekt zijn of haar eigen manier om tot resultaat te komen en aan de organisatie bij te dragen.

De SED Organisatie bestaat uit drie leidinggevende lagen: directie, domeinmanagers en afdelingshoofden. Er zijn drie domeinmanagers: Samenleving, Ruimte en Bedrijfsvoering. Het domein Samenleving bestaat uit de afdelingen Beleid en Leerplicht, Kwaliteit en Bedrijfsvoering, Consulenten en Publiekszaken. 

Afdelingshoofd Publiekszaken
Binnen het domein Samenleving geef je coachend leiding aan de medewerkers van de afdeling Publiekszaken. Samen met hen en een ervaren coördinator Burgerzaken sta je voor een aantal uitdagingen, namelijk:  

 • De doorontwikkeling van de rol van het Klant Contact Centrum (KCC) als voorportaal van de drie gemeenten.  
 • De veranderende rol van jouw team; taken verschuiven van uitvoering naar controle. Dit vraagt een aanpassing van de huidige inrichting van de taken en de vaardigheden en capaciteiten van jouw afdeling en de medewerkers.

Jouw rol
Je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren en de doorontwikkeling van het Klantcontactcentrum en het verstrekken van informatie aan klanten over producten en diensten. Op het gebied van de klantdienstverlening van de gemeente doorzie je snel wat er speelt, wat de landelijke ontwikkelingen zijn en weet je die te vertalen naar de noodzakelijke ontwikkelingen binnen jouw team. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, juistheid en actualiteit van gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP), adequate verwerking van aangiftes (geboorte, overlijden, etc.), rechtmatige afgifte van documenten (paspoort, rijbewijs, etc), het voorkomen van fraude (documentfraude, identiteitsfraude, adresfraude) en het organiseren van verkiezingen. Daarbij houd je rekening met politiek-bestuurlijke, organisatorische en financiële kaders. 

Dit betekent dat:

 • Je aan het roer staat van een ontwikkelopgave met jouw afdeling.
 • Je verantwoordelijk bent voor het realiseren van afdelingsdoelstellingen en -resultaten en bijdraagt aan het realiseren van concernplannen (inclusief de begrotingscyclus).
 • Je de afstemming tussen teams op afdelingsniveau / concernniveau bewaakt.
 • Je bijdraagt aan het realiseren en het onderhouden van de gewenste cultuur binnen de organisatie.
 • Je deelneemt aan relevante (boven)regionale overleggen. 
 • Je zorgt voor uitvoering van de PIOFA taken.
 • Je stuurt op het vergroten van eigenaarschap, zelfstandigheid en taakvolwassen medewerkers en hen begeleidt bij veranderopgaven.
 • Je kaders stelt en met mensen in gesprek gaat over hun taken, verantwoordelijkheden en prioritering en zo nodig bij stuurt.
 • Je het aanspreekpunt bent voor je medewerkers bij ongewenst gedrag van burgers, hierop acteert en waar gewenst nazorg verleent.
 • Je onderdeel uitmaakt van het MT Samenleving en collega hoofden binnen het domein vervangt tijdens vakanties en ziekte.

Onze ideale kandidaat
Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau. Je hebt meerdere jaren ervaring in een leidinggevende functie in een complexe organisatie met klantdienstverlening. Je hebt kennis van ontwikkelingen op het gebied van klantcontactcentra en bent een ontwikkelmanager pur sang. Kandidaten uit grotere bedrijven met leidinggevende ervaring in een KCC worden ook van harte uitgenodigd te solliciteren.

Jij kunt snel tot de kern van het probleem doordringen en goed samenwerken in complexe netwerkrelaties. Je bent besluitvaardig, oplossingsgericht en integer en beschikt over een coachende stijl van leidinggeven vanuit natuurlijk gezag. Jij brengt rust, helderheid en vertrouwen. Je weet wat individuele medewerkers nodig hebben om goed te functioneren en reikt ze de juiste instrumenten aan om zich verder te ontwikkelen. Je beschikt over voldoende affiniteit en inzicht in de processen binnen publiekszaken en kunt als sparringpartner dienen voor medewerkers en bestuurders. Jouw ervaring met verandermanagement en doorzettingskracht helpt om gewenste veranderingen in gang te zetten. Bovenal ben je ook een collega met humor die het fijn vindt om met mensen om te gaan.

De SED biedt

 • Een uitdagende leidinggevende functie en de kans om mee te bouwen aan de doorontwikkeling van de SED Organisatie en een integrale klantdienstverlening.
 • Werken voor drie gemeentebesturen, in een organisatie met één directie en een goede positie in de regio.
 • Fijne collega’s om mee samen te werken.
 • Mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen.
 • Verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen werk in te delen en uit te voeren.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris.
 • Tijd -en plaatsonafhankelijk werken.
 • Een marktconform salaris.

Contact informatie en procedure
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Karin Noordermeer via 06 12928782 of per mail: karinnoordermeer@publieknetwerk.nl 

 • De selectiegesprekken bij de SED Organisatie zijn gepland op 13 oktober en het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats voor 1 november 2021.
 • Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteer