• Open
 • 1 maand geleden geplaatst

Grou

Lokatie: Grou

Vacature status: Open

Dienstverband: Vast

Uren per week: 36 uur

Ben jij een evenwichtige manager met coachend vermogen en gezag? Heb jij daadkracht om gestructureerd te bouwen aan een bedrijfskundig sterke operatie? Solliciteer dan op deze mooie uitdaging.
 
De FUMO
De FUMO is de omgevingsdienst van Fryslân. Vanuit het kantoor in Grou werken 185 enthousiaste professionals dagelijks met ambitie en bevlogenheid voor de 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Wij leveren een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving in Fryslân. We beschermen en bewaken onze leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Daarbij zoeken we continu naar de balans tussen milieu en economie.
De FUMO verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Daarnaast verleent de FUMO specialistisch advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, lucht, geur, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.
 
De organisatie
De FUMO werkt aan haar ambitie om verder te groeien naar een professionele en hoogwaardige omgevingsdienst die gericht in verbinding staat met haar deelnemers. Recent heeft de organisatie een hernieuwde strategische koers geformuleerd. Het gaat daarbij om de strategische keuze een waardevolle, duurzame relatie met onze deelnemers aan te gaan (customer intimacy). Om deze strategie waar te kunnen maken is besloten tot een aantal organisatieaanpassingen, namelijk:

 • het verstevigen van het strategisch management,
 • het samenvoegen van de afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Specialistisch Advies,
 • de introductie van de functie van teamleider,
 • de invoering van accountteams en
 • het versterken van de afdeling Bedrijfsvoering.  

 
De nieuwe organisatie van de FUMO bestaat uit drie afdelingen:
1. Bedrijfsvoering
2. Vergunningverlening en Specialistisch Advies
3. Toezicht en Handhaving
 
De afdeling Toezicht en Handhaving (circa 60 fte) omvat het toezicht en handhaving op de volgende taakvelden:
industrie en afval (bedrijven), agrarisch (bedrijven), Wet natuurbeheer, bodem, asbest, ontgrondingen, zwemwater, briks (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen).
 
Wat ga je doen?
Je bent een wezenlijke schakel in de organisatieontwikkeling en een nieuw samengesteld MT. Samen met de directeur en collega-afdelingshoofden bouw je aan een professionele en slagvaardige organisatie waarin de relatie met de deelnemers, daadkracht, werkplezier, kwaliteit van diensten en producten en integraliteit centraal staan. Je geeft op heldere, integrale wijze strategisch richting aan afdeling Toezicht en Handhaving. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de productie, kwaliteit, bezetting en financiën binnen deze afdeling. Je geeft direct leiding aan drie nog te werven teamleiders en indirect aan circa 65 medewerkers. Je geeft richting aan de hernieuwde koers en organisatieveranderingen. Je stuurt via de teamleiders op een goede planning van de controles, de invoering van nieuwe kentallen en audits en het versterken van de samenwerking met de deelnemers. Je inspireert de teamleiders in het coachen van de medewerkers op gestelde doelen, efficiency, inzet uren, prioritering, zelfsturing en klantgerichtheid. Je voert op hoofdlijnen regie op de implementatie van risico gestuurd toezicht en organiseert accountteams richting deelnemers. Je onderhoudt op overtuigende wijze relaties met de deelnemende organisaties en draagt bij aan de externe profilering van de FUMO.
 
Wat neem je mee?
Je bent een ervaren bedrijfskundig sterke overheidsmanager en peoplemanager met affiniteit met toezicht en handhaving. Je bent strategisch sterk en duidelijk in je aansturing. Je krijgt energie van het begeleiden van organisatieontwikkelingstrajecten en weet jouw medewerkers in hun taakuitoefening en klantgerichtheid op een hoger plan te krijgen. Je kunt goed prioriteren en structureren en weet de dienstverlening van jouw afdeling bedrijfskundig sterk te organiseren. Je onderhoudt op overtuigende wijze relaties met de deelnemende organisaties en draagt bij aan de externe profilering van de FUMO.
 
Wat bieden we jou?

 • Een uitdagende en zingevende managementfunctie waarin je samen gaat bouwen
 • Een nuchter, informeel, enthousiast en compact overheidsbedrijf waar je door de korte lijnen daadwerkelijk een verschil kunt maken
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.302,- (schaal 13) bij een 36 urige werkweek
 • Bovenop je salaris een vrij besteedbaar individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Te besteden aan onder andere extra verlof of salaris
 • Flexibele werktijden en thuiswerken

 
Meer weten?
Publiek Netwerk ondersteunt het werving- en selectieproces. Wil je meer weten? Bel of mail Marjan de Wit van Publiek Netwerk via 06 47695907 of marjandewit@publieknetwerk.nl
 
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan via onderstaande sollicitatiebutton. De in- en externe werving en selectie van deze vacature verlopen gelijktijdig. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 

Solliciteer

Deel deze vacature