• Open
 • 1 maand geleden geplaatst

Grou

Lokatie: Grou

Vacature status: Open

Dienstverband: Vast

Uren per week: 36

Ben jij een strategisch sterke manager met lef en pragmatisme om daadkrachtig te bouwen aan de basis? Ben jij de verbinder die een nieuw samengestelde afdeling tot één geheel vormt? Dan is de FUMO op zoek naar jou.
 
De FUMO
De FUMO is de omgevingsdienst van Fryslân. Vanuit het kantoor in Grou werken 185 enthousiaste professionals dagelijks met ambitie en bevlogenheid voor de 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Wij leveren een bijdrage aan een veilige en schone leefomgeving in Fryslân. We beschermen en bewaken onze leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. Daarbij zoeken we continu naar de balans tussen milieu en economie.
De FUMO verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Daarnaast verleent de FUMO specialistisch advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, geur, lucht, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken.
 
De organisatie
De FUMO werkt aan haar ambitie om verder te groeien naar een professionele en hoogwaardige omgevingsdienst die gericht in verbinding staat met haar deelnemers. Recent heeft de organisatie een hernieuwde strategische koers geformuleerd. Het gaat daarbij om de strategische keuze een waardevolle, duurzame relatie met onze deelnemers aan te gaan (customer intimacy). Om deze strategie waar te kunnen maken is besloten tot een aantal organisatieaanpassingen, namelijk:

 • het verstevigen van het strategisch management,
 • het samenvoegen van de afdelingen Toetsing & Vergunningverlening en Specialistisch Advies,
 • de introductie van de functie van teamleider,
 • de invoering van accountteams en
 • het versterken van de afdeling Bedrijfsvoering.  

 
De nieuwe organisatie van de FUMO bestaat uit drie afdelingen:

 1. Vergunningverlening en Specialistisch Advies
 2. Toezicht en Handhaving
 3. Bedrijfsvoering.

De afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies (63 fte) bestaat uit zes teams (1) Juristen (2) Leefomgeving (3) Afval (4) Industrie (5) Agrarisch (6) BRIKS (Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen en overige).
 
Wat ga je doen?
Je bent een wezenlijke schakel in de organisatieontwikkeling en een nieuw samengesteld MT. Samen met de directeur en collega-afdelingshoofden bouw je aan een professionele en slagvaardige organisatie waarin de relatie met de deelnemers, daadkracht, werkplezier, kwaliteit van diensten en producten en integraliteit centraal staan. Je geeft op heldere, integrale wijze strategisch richting aan de nieuw samengevoegde afdeling Vergunningverlening en Specialistisch Advies en weet deze tot een geheel te vormen. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de productie, kwaliteit, bezetting en financiën binnen deze afdeling. Je geeft direct leiding aan vier teamleiders die hiërarchisch verantwoordelijk zijn voor circa 70 medewerkers. Je geeft richting aan de hernieuwde koers en organisatieveranderingen. Je stuurt op productie, budget en voortgang en coacht op klantgerichtheid. Je organiseert accountteams richting deelnemers en voert op hoofdlijnen regie op de omgevingswet en gevoelige en complexe klant- en vergunning trajecten. Je weet het juridisch en specialistisch advies op de in- en externe behoeften te organiseren. Je onderhoudt op overtuigende wijze relaties met de deelnemende organisaties en draagt bij aan de externe profilering van de FUMO.
 
Wat neem je mee?
Je bent een ervaren overheidsmanager met affiniteit met het werkveld van de omgevingsdienst. Je bent strategisch sterk, een echte peoplemanager en duidelijk in je aansturing. Je krijgt energie van het begeleiden van organisatieontwikkelingstrajecten en weet jouw medewerkers in hun taakuitoefening en accountmanagement op een hoger plan te krijgen. Je kunt goed prioriteren en structureren. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, legt in- en externe verbindingen en denkt vanuit het organisatiebelang. Je bent behendig in een context met verschillende belangen en kritisch opdrachtgeverschap en weet de dienstverlening van jouw afdeling effectief op de in- en externe vraag te organiseren.
 
Wat bieden we jou?

 • Een uitdagende en zingevende managementfunctie waarin je samen gaat bouwen
 • Een nuchter, informeel, enthousiast en compact overheidsbedrijf met toegewijde professionals, waar je door de korte lijnen daadwerkelijk een verschil kunt maken
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.302,- (schaal 13) bij een 36-urige werkweek
 • Bovenop je salaris een vrij besteedbaar individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Te besteden aan onder andere extra verlof of salaris
 • Flexibele werktijden en thuiswerken

 
Meer weten?
Publiek Netwerk ondersteunt het werving- en selectieproces. Wil je meer weten? Bel of mail Karin Noordermeer van Publiek Netwerk via 06 12 92 87 82  of karinnoordermeer@publieknetwerk.nl
 
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan via onderstaande sollicitatiebutton. De in- en externe werving en selectie van deze vacature verlopen gelijktijdig. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 

Solliciteer

Deel deze vacature