• Vervuld
  • 3 maanden geleden geplaatst

Tiel

Lokatie: Tiel

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Vast

Uren per week: 28 – 32 uur

Ben jij een resultaatgerichte contractmanager die het vak verstaat en een oprechte interesse heeft in zorgaanbieders en gemeenten? Wil jij het verschil maken en binnen een betrokken team en een dynamische omgeving aan de slag gaan?
Lees dan verder!

Regio Rivierenland is een faciliterende organisatie die de intergemeentelijke samenwerking ondersteunt van 8 gemeenten in het Rivierenland. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. Dat krijgen we voor elkaar door samen te werken! Kernwaarden die daarbij belangrijk zijn: verbinden, dienstverlenende houding, betrouwbaar en deskundigheid. Onze missie is het bundelen van de krachten van onze gemeenten. Dit doet Regio Rivierenland door de samenwerkende gemeenten te verbinden, te versterken en te vertegenwoordigen. 

Jouw plek in de organisatie: Team Wmo / Jeugd
In de regio Rivierenland hebben zes gemeenten (Tiel, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe en West Maas en Waal) besloten samen op te trekken. Dit doen ze vanuit de uitvoeringsdienst Contractgestuurde Dienstverlening (CgD). De CgD bestaat uit zes specialistische teams, waaronder het team Wmo / Jeugd. Het doel van dit team is om de inwoners doelmatige, efficiënte en kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden en dit op een efficiënte en doelmatige manier te organiseren in de relatie tussen zorgaanbieders en gemeenten. Met behoud van de inhoudelijke eigenheid en zeggenschap van elke gemeente. 

Team Wmo / Jeugd voert de volgende taken uit:  
1.    Voorbereiden, organiseren en begeleiden van de inkoop- en aanbestedingsprocedures van de benodigde zorg en ondersteuning;
2.    Contractmanagement en Contractbeheer, waaronder het sturen op kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan de cliënten door zorgaanbieders;
3.    Advisering en signalering van strategische/ zorginhoudelijke beleidsontwikkelingen betreffende inkoop, aanbesteding en contractmanagement;
4.    Beheren, bewaken, signaleren, bijsturen van en verantwoorden over beschikbaarheid en besteding van budgetten voor zorg en ondersteuning;
5.    Ondersteuning bij procesoptimalisatie van administratieve processen en berichtenverkeer in de relatie tussen gemeenten en aanbieders;
6.    Ondersteuning van de Jeugdbeschermingstafel, waarbij de focus ligt op het aanbieden van de juiste en passende zorg en het versterken van de omgeving van het kind en gezin.

Wat ga je doen?
•    Je monitort de werking van contracten om vast te stellen of wordt voldaan aan de operationele doelstellingen van het contract en de beleidsdoelstellingen van de samenwerkende gemeenten;
•    Je bewaakt de gemaakte afspraken; 
•    Je stuurt de overeengekomen prestaties bij, zodat de dienstverlening wordt verbeterd;
•    Je onderhoudt en ontwikkelt de samenwerkingsrelatie met belangrijke zorgaanbieders;
•    Je analyseert meetgegevens en rapporteert, zodat de juiste beleid-, sturing- en verantwoordingsinformatie op het juiste tijdstip voor de gemeenten beschikbaar is in een vorm afgestemd op de gebruiker en het doel;
•    Je neemt – wanneer er regionaal wordt aanbesteed – deel aan het inkoopteam;
•    Je zorgt dat gemeenten op de hoogte zijn van de inhoud van de contracten, zodat kwalitatieve, financiële en juridische risico’s worden voorkomen en waar nodig het contract kan worden bijgesteld;
•    Je onderhoudt en ontwikkelt een relatie met een zorgaanbieder gebaseerd op openheid en vertrouwen, met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheid met betrekking tot risico’s en besluitvorming;

Wat vragen wij van jou?
•    Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 
•    Je bent een deskundig contractmanager met actuele vakkennis en gedegen kennis van verschillende contractvormen; 
•    Bij voorkeur heb je ervaring binnen het sociaal domein, liefst binnen wmo en jeugdzorg;
•    Je bent een prettige en stevige gesprekspartner die tegenwicht kan bieden en in staat is om te onderhandelen;
•    Je hebt een goed begrip van de commerciële dynamiek van de gehele keten, van de factoren die de kosten en risico’s bepalen of beïnvloeden;
•    Je bent een kritische denker die zorgvuldig en weloverwogen een oordeel vormt; 
•    Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie, legt verbanden en komt tot de kern; 
•    Je hebt een goed cijfermatig inzicht; doorziet verbanden, trends en onderliggende bepalende factoren in (complex) cijfermateriaal;
•    Bij voorkeur heb je ervaring in een gemeentelijke organisatie en/of de zorgwereld.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
•    Omgevingsbewust
•    Resultaatgericht 
•    Oplossingsgericht
•    Flexibel

Wat krijg je daarvoor terug?    
De functie is ingeschaald in een passende schaal. Overige arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit flexibele werktijden, reiskosten vergoeding en vrije besteding van een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Jouw standplaats is Tiel.

Kom jij onze organisatie versterken?
Stuur dan je cv en uit het hart geschreven motivatiebrief in via onderstaande sollicitatiebutton. Publiek Netwerk begeleidt de werving en voorselectie namens Regio Rivierenland. 
 
Wil je eerst meer informatie? Bel of mail met Karen van Leeuwen via 06 – 51248318 van Publiek Netwerk of mail naar karenvanleeuwen@publieknetwerk.nl.
 

Solliciteer

Deel deze vacature