• Vervuld
  • 5 maanden geleden geplaatst

Opmeer

Lokatie: Opmeer

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Vast

Uren per week: 32-36

Ben jij een analytische, proactieve, communicatief vaardige financiële professional met een stevige financiële ondergrond? Heb je een gedegen kennis van financiële processen en bij voorkeur ervaring in control functie(s)? Dan is Opmeer op zoek naar jou!
 
Opmeer is een krachtige en zelfstandige plattelandsgemeente in het hart van Midden-Westfriesland (NH). Het bestaat uit acht kernen met 11.422 inwoners en heeft een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het heeft de charme van een landelijk leefklimaat en kent een rijke (zichtbare) historie. De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners.

De gemeentelijke organisatie
De ambtelijke organisatie maakt momenteel een ontwikkeling door met als doelstelling een zelfstandige gemeente te blijven. Daarom wil de Gemeente Opmeer goed toegerust zijn om haar taken optimaal uit te kunnen blijven oefenen. De gemeente wil volwaardig aanwezig zijn bij regionale zaken en de nieuwe ontwikkelingen, waar nodig in samenwerking met partners, actief oppakken. Dit vraagt om medewerkers die taakvolwassen opereren en vaardigheden hebben om goede samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De gemeentelijke organisatie van Opmeer bestaat uit drie sectoren: Bestuurs- en Organisatieondersteuning, Grondgebiedzaken en Samenlevingszaken, waar ongeveer 100 medewerkers werkzaam zijn. In de sector Bestuurs- en Organisatieondersteuning werken 14 medewerkers verdeeld over de eenheden financieel beleid, P&O, juridische kwaliteitszorg, communicatie, informatie en gegevensmanagement en controlling.
  
De functie
Je maakt deel uit van de sector bestuurs- en organisatieondersteuning en adviseert het managementteam op het gebied van financieel beleid. Samen met de leden van het managementteam ben je eerste adviseur van het bestuur, inclusief raadsleden, bij het ontwikkelen van een concernbrede visie en strategie. Je adviseert het bestuur en management op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en op het gebied van planning & control en risicomanagement.
Je bent eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en naleving van de concernkaders en rapportage. Je draagt zorg voor de beleidskaders bij de inrichting van de werkprocessen, projecten en financiële prossen en tevens de beoordeling en evaluatie hiervan. Tevens stuur je werkprocessen op hoofdlijnen en bewaakt de kwaliteit en samenhang hiervan. Als controller organiseer je tevens de Verbijzonderde Interne Controle en zorg je voor een adequate AO/IC.
 
Wat ga je doen?
Je ontwikkelt en adviseert gevraagd en ongevraagd het management en het bestuur op het gebied van financieel- en bedrijfseconomisch beleid en control. Je kijkt daarbij naar organisatorische-, landelijke-, en regionale ontwikkelingen en vertaalt deze naar de gevolgen voor de gemeente.
Je draait mee in de diverse producties van de planning en control cyclus. Ook bewaak je mede de kwaliteit, inrichting en vormgeving van de P&C-cyclus en draag je zorg voor de doorontwikkeling daarvan (bijvoorbeeld in control statement van College vanaf 2021, digitalisering P&C-cyclus). Het maken en doorontwikkelen van kostprijscalculaties, normen, indicatoren, ken- en stuurgetallen, o.a. voor gebruik in de P&C-cyclus, behoort eveneens tot jouw taak.
Daarnaast organiseer je de Verbijzonderde Interne Controle en bent het aanspreekpunt op dit onderwerp voor de organisatie en de accountant. Je zorgt ervoor dat de Administratie Organisatie en de Interne Controle op orde zijn en voorzien van een actuele omschrijving van werkprocessen. Risicomanagement is eveneens een onderwerp dat tot je takenpakket behoort. Je verzorgt in samenwerking met de organisatie en de eenheid financieel beleid een actuele risico-inventarisatie, en kwantificatie en denkt mee over de beheersmaatregelen en rapportagedocumenten. In opdracht van de organisatie voer je bijzondere opdrachten uit of neem je deel aan projecten met een bedrijfs- financieel karakter.
 
Wat neem je mee?
Je hebt een visie op, en weet een bijdrage te leveren aan de goede organisatie van de werkzaamheden op het vakgebied van financiën, control en de P&C-cyclus. Je beschikt over actuele en inzetbare kennis en hebt ruime ervaring in (gemeentelijke) financiële processen en van relevante wet- en regelgeving (BBV). Je hebt ervaring met het verzorgen van de VIC en de AO/IC, risicomanagement en bij voorkeur het opstellen van P&C-documenten. Uiteraard beschik je over een gerichte afgeronde HBO – opleiding (bedrijfseconomisch, control of accountancy).
 
Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

  • Analytisch vermogen
  • Initiatiefrijk en proactief
  • Zelfstandig
  • Accuraat
  • Oplossingsgericht
  • Helikopterview
  • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

 
 Wat biedt de gemeente Opmeer?
Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheid. Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring. De gemeente Opmeer kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Het bruto jaarsalaris bedraagt maximaal € 68.250,- inclusief individueel keuzebudget.
 
Solliciteren
Word jij enthousiast van deze functie? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet! Solliciteren kan door het insturen van je brief en CV via onderstaande sollicitatiebutton.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Angeline Dekker-Valks van Publiek Netwerk, 06-12569245 en angelinedekker@publieknetwerk.nl.
 
 
 

Solliciteer

Deel deze vacature