• Open
 • 2 maanden geleden geplaatst

Utrecht

Lokatie: Utrecht

Vacature status: Open

Dienstverband: Tijdelijk, met zicht op vast

Uren per week: 36

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.
 
Het team Informatisering & Automatisering (I&A) van waaruit jij gaat opereren verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Samen streven we ernaar om de medewerkers van de provincie Utrecht te voorzien van betrouwbare ICT-diensten en oplossingen.
 
De provincie Utrecht kent een decentraal beleid, waarbij de domeinen zelf hun eigen specifieke informatievoorzieningen beheren en doorontwikkelen. I&A verzorgt de vele generieke informatievoorzieningen en de specifieke informatievoorzieningen van het domein Bedrijfsvoering. Essentiele aspecten hierbij zijn:

 • Business Informatiemanagement
 • Business – en informatieanalyse
 • Procesanalyse en -ontwerp
 • Architectuur
 • Informatiebeveiliging & privacy
 • Informatiebeheer en archivering
 • Portfolio-, programma en projectmanagement
 • Functioneel- en applicatiebeheer
 • ICT-infrastructuur en werkplekbeheer
 • Data- en gegevensmanagement      
 • Innovatiemanagement

Wat ga je doen?
Jouw inzet is tweeledig:

 • Als coördinator van het I&A cluster IM (informatie management)
 • Als klantregisseur binnen het strategisch regieteam IV

 De coördinatie en professionele ontwikkeling van het cluster IM ligt in jouw handen. Vanuit dit cluster vindt ondersteuning van de gehele organisatie plaats op het gebied van het plannen van de ontwikkeling van de informatievoorziening, tot de fase van het opstarten van een programma, project of veranderinitiatief. Dit doet het cluster IM door te ondersteunen bij:

 • Het ontwikkelen van de informatieplanning van de domeinen door het opstellen en beheren van informatieplannen en IV-roadmaps, inclusief de integratie en coördinatie hiertoe
 • Het monitoren van wet- en regelgeving op het gebied van informatievoorziening zodat tijdig de impact van veranderingen hierin en de gevolgen voor de organisatie en informatievoorziening in kaart worden gebracht zodat de nieuw en gewijzigde organisatiebehoeftes worden gedefinieerd
 • Het vertalen van organisatiebehoeftes in IV beleids-/planontwikkeling voor de middellange en lange termijn van zowel de domeinen als de concernorganisatie alsmede het zorgdragen van de besluitvorming hiervoor
 • Het ondersteunen bij het analyseren en ontwerpen van bedrijfs- en werkprocessen.

Daarnaast heb je een belangrijke rol in het strategisch regieteam IV (SRT IV) als klant IV-regisseur. Het SRT IV regisseert op de totale samenhang en verbinding tussen de IV-vraag vanuit de organisatie en het IV-aanbod vanuit (interne) IT-dienstverleners. Daarnaast is de opdracht aan het SRT IV om te komen tot structurele professionalisering van de totale IV-organisatie. Jouw hoofdtaak in het SRT IV is het in eerste instantie sturen van de groei in volwassenheid van de IV-organisatie naar INK-niveau 3 (Klant georiënteerd). En in tweede instantie het zorgdragen voor verbinding met de buitenwereld (klanten en leveranciers van de domeinen) in samenspraak met de i-onderdelen binnen de domeinen.
 
Concreet ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: 

 • Coördineren van de taken en dagelijkse leiding van het cluster IM
 • Het verder professionaliseren van het informatiemanagement binnen de Provincie
 • Positioneren van het cluster bij informatievoorzienings- en managementvraagstukken in samenwerking met andere (interne en externe) organisatieonderdelen
 • Professionaliseren van het cluster Informatie Management en vergroten van de vakinhoudelijke kennis bij medewerkers, met name op het gebied van business informatiemanagement, business- en informatieanalyse en procesontwerp
 • Faciliteren, coachen en het zijn van een mentor voor de medewerkers van het cluster
 • Continu verbeteren en borgen van de werkprocessen van het cluster IM, zowel intern (binnen cluster zelf) als in samenhang met andere bedrijfs- en werkprocessen binnen de organisatie
 • Zorgdragen voor inhoudelijke advisering bij de ontwikkeling, integratie en beheer van de informatieplannen, zodat op een goede manier sturing op informatieplannen kan plaatsvinden
 • Zorgdragen dat het IV-voortbrengingsproces (en dan met name de plan-fase en de start van de change fase) van de business behoefte, de vertaling tot wensen en eisen en het opstellen van oplossingsvoorstellen voor informatievoorziening goed verloopt en de besluiten kunnen worden genomen door verantwoordelijke stakeholders
 • Het doen van begrotingsvoorstellen en de budgetbewaking hiervan

De exacte invulling van jouw werkzaamheden zullen worden afgestemd met de teamleider I&A/strategisch IV-regisseur van het SRT IV.
 
Wat verwachten wij?
Je levert een stevige bijdrage aan de professionalisering van onze informatievoorzieningen en de IV-organisatie. Je bent bij uitstek een verbinder met brede kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement en het samenspel tussen Business en IT (demand en supply). Dankzij jouw vele jaren ervaring weet je hierop goed te sturen en te acteren!
 
Je brengt in ieder geval mee:

 • een afgeronde WO-opleiding op het gebied van informatiemanagement (b.v. bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde/-economie, bedrijfsinformatiekunde of vergelijkbaar)
 • minimaal 10 jaar relevante en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie(s) binnen het publieke domein en in vergelijkbare werkgebieden
 • relevante en aantoonbare ervaring met toepassing van de methoden en technieken op het gebied van informatiemanagement zoals informatie planning/roadmapping, business analyse en procesontwerp

Jij kan omgaan met tegengestelde belangen binnen de organisatie en weet hierover aan het management te adviseren. Je bent ondernemend, resultaatgericht en weet dus ook van aanpakken! Je bent een referentie en klankbord voor medewerkers, als het gaat om keuzes op de inhoud en op de aanpak. Verder ben je een stevige persoonlijkheid, die in staat is om op strategisch niveau te acteren.

Vaardigheden, kennis en ervaring

 • prioriteren en motiveren
 • zelfstartend vermogen en de nodige veerkracht
 • volwassen gesprekspartner voor managers en specialisten
 • voldoende overtuigingskracht om het belang van procesmatig werken en de werkprocessen uit te dragen en kenbaar te maken aan de stakeholders
 • diplomatieke vaardigheden en weet deze goed in te zetten
 • ervaring in een provinciale organisatie of een decentrale overheid is een pré
 • kennis van relevante wet- en regelgeving, IT-bedrijfsarchitectuur en Informatiebeveiliging
 • interesse in en kennis van I&A-concepten en ontwikkelingen

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • een salaris van maximaal € 6.199,32 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 13)
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd
 • een ruime ATV-regeling
 • de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget

Solliciteren:
De werving en selectie voor deze vacature is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Anne Marijn Struben van Publiek Netwerk: 023-76 769 16 en info@publieknetwerk.nl.  

Solliciteer