• Vervuld
 • 10 maanden geleden geplaatst

Steenwijk

Lokatie: Steenwijk

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Tijdelijk, met uitzicht op vast

Uren per week: 36

DEZE VACATURE IS AL VERVULD. REAGEREN IS NIET MEER MOGELIJK.
Kijk voor ons actuele vacatureaanbod op: https://publieknetwerk.nl/vacatures/ of stuur vrijblijvend uw cv via onze site.

Ben jij een krachtig en strategisch sterke directeur die vanuit overzicht en verbinding sturing geeft? Dan is gemeente Steenwijkerland op zoek naar jou.
 
Steenwijkerland is ‘mooi man’
Meer dan 40 buurtschappen, dorpen en stadjes in de kop van Overijssel. Goed voor ruim 44.000 inwoners. Met het Nationaal Park Weerribben-Wieden als achtertuin en Giethoorn als internationale trekpleister. Culturele activiteiten als gondelvaarten, bloemencorso’s en festivals. Water en natuur in overvloed. Maar ook toonaangevende bedrijvigheid, een sterke agrarische sector én groeipotentie in toerisme en recreatie. Geen wonder dat veelzijdig en aantrekkelijk hier de sleutelwoorden zijn.
 
De context
 
Dit is onze organisatie
We leggen de lat hoog, hebben ambities. Hoe kan het ook anders als je zoveel ruimtelijke en maatschappelijke kansen hebt. Maar we lopen niet naast onze schoenen. In Steenwijkerland staat de inwoner op 1. Dat betekent dat onze rol steeds een stukje verder opschuift. Van inhoudelijke sturing naar kaders stellen. Van informeren naar faciliteren. Aan die ‘nieuwe’ samenleving geven we samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroeperingen invulling.
 
We zijn omgevingsbewust
Kansen grijpen, mogelijkheden zien, inspelen op wensen van inwoners en ontwikkelingen om je heen vraagt om omgevingsbewustzijn. Onze organisatie, met 420 medewerkers, is dan ook continu in beweging. We zijn een platte organisatie met een logische clustering van taken in de lijn en een programmaorganisatie voor bestuurlijke programma’s. Een opgavegerichte organisatie met een strategische directie, krachtige programmaleiders, een stevige rol voor teamleiders en deskundige medewerkers. We werken omgevingsbewust en duurzaam samen aan onze organisatiedoelen. We werken vanuit onze professionaliteit en zijn betrokken, betrouwbaar en gastvrij.
 
Ruimte voor ontwikkeling
Durven te experimenteren. In onze gemeente stimuleren we dat. We willen een organisatie zijn waar medewerkers met plezier samenwerken en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. In het steeds verder verbeteren van onze dienstverlening bijvoorbeeld. In het nóg meer centraal stellen van de vraag van inwoners en ondernemers. In integraal samen- én programmatisch werken aan ambities en concrete doelen. Dáár gaan we voor en investeren we in.
 
De politieke en bestuurlijke arena
De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft 27 raadsleden van in totaal 8 politieke partijen. BuitenGewoon Leefbaar (6 zetels), PvdA (5 zetels), CDA (4 zetels), VVD (4 zetels), Christelijke Partij Burgerbelangen (3 zetels), ChristenUnie (2 zetels), GroenLinks (2 zetels) en D66 (1 zetel). Het college wordt gevormd door de burgemeester, een wethouder van BuitenGewoon Leefbaar, een wethouder van de VVD, een wethouder van de PvdA en een wethouder van de ChristenUnie.  
 
Het directieteam
Ons directieteam bestaat uit een algemeen directeur, tevens gemeentesecretaris, een directeur bedrijfsvoering en een directeur beleid en uitvoering. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk en strategisch gesprekspartner voor het college. De twee andere directeuren ondersteunen onze teamleiders op basis van hun portefeuilleverdeling en zijn hierop eveneens strategisch gesprekspartner voor het college.
Ons directieteam werkt op een open, collegiale en reflectieve wijze met elkaar en het bestuur samen. Dat is positief voelbaar in onze organisatie.
 
Inwoner op 1
Dat is niet alleen de titel van één van de bestuursprogramma’s, het is óók onze manier van doen. Ruim baan dus voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Meedenken en kijken naar mogelijkheden. Per bestuursprogramma, dat zijn er 5 in totaal, zijn de ambities van het college vertaald in concrete doelen en prioriteiten. Ze staan op ambitiekaarten die voor onze organisatie de leidraad zijn.
 
De functie
 
Algemeen
Als directeur – met beleid en uitvoering als aandachtsveld – maak je deel uit van het directieteam en ben je verantwoordelijk voor de realisatie van beleidsdoelen. Daarbij staat strategische en concernbrede afstemming van beleid en uitvoering centraal.
 
Als directeur regisseer je de visie en strategie op beleid en uitvoering. Je bewaakt het overzicht en de effectieve organisatie ervan. Je zorgt voor integraliteit, afstemming tussen programma en lijnorganisatie en integreert signalen van buiten de organisatie. Je vertaalt (bestuurs)doelstellingen in beleid en activiteiten. Je bent verantwoordelijk voor de producten en diensten van je teams en met het directieteam samen voor de producten en diensten van de organisatie. Je bent een faciliterend, coachend leider en stuurt de teamleiders op inspirerende wijze aan. Dit doe je in reflectie en sparring vanuit de visie van dienend leiderschap.
Daarbij let je nadrukkelijk op de kwaliteit, integraliteit en effectiviteit van de geleverde producten én de efficiëntie van de daarbij ingezette capaciteit. Dit in relatie tot de bestuurlijke programma’s en onze organisatiestrategie.
 
Je hebt als directeur beleid en uitvoering onderstaande aandachtsgebieden in portefeuille:

 • Ontwikkelen en beheren openbare ruimte en voorzieningen
 • Exploiteren van vastgoed
 • WMO, jeugd en participatie
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Sport
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw, planologie, grondzaken
 • Wonen
 • Handhaving en toezicht
 • Uitvoering sociaal domein
 • Regie op samenwerking in de keten

Dit vertaalt zich in de aansturing van de volgende teams:
(1) Openbare Ruimte (2 teamleiders)
(2) Vergunningverlening (1 teamleider)
(3) Uitvoering Sociaal Domein (1 kwartiermaker en 3 teamleiders)
(4) Samenleving en Ontwikkeling (2 teamleiders).
 
Jouw rol

 • Je bent als lid van het directieteam medeverantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van het gemeentelijke beleid en de realisatie van producten en diensten en voor het functioneren van de organisatie in termen van productie, middelen en kwaliteit. Je bent in het directieteam een volwaardig sparringpartner voor je collega’s. Je brengt daar kritische reflectie gecombineerd met begrip voor het totaalplaatje. Jullie doen het echt samen en voor het geheel.
 • Je vertaalt relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in strategische beleidsinitiatieven en stemt deze af met andere beleidsvelden.
 • Je treedt op als procesbegeleider / procesverantwoordelijke / ambtelijk opdrachtgever binnen de organisatie.
 • Je signaleert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen voor jouw portefeuille en brengt deze onder de aandacht van je teams.
 • Je adviseert het college, individuele wethouders en de gemeentesecretaris/algemeen directeur over ontwikkelingen in de samenleving op de beleidsterreinen van je teams en legt daarover verantwoording af.
 • Je initieert integrale adviezen aan raad, college en directieteam.
 • Je geeft leiding en draagt de verantwoordelijkheid voor jouw specifieke aandachtsgebieden en het beleid en de realisatie van producten en projecten daarbinnen.
 • Je onderhoudt functioneel relevante relaties en netwerken op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau.
 • Je rapporteert aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Onze ideale kandidaat
Onze ideale kandidaat heeft aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en is een krachtig, vernieuwingsgericht en dienend leider. Je hebt strategisch inzicht en ervaring in het brede speelveld van de publieke sector. Je beschikt over ruime ervaring in een complexe (politiek) bestuurlijke organisatie, met in ieder geval aantoonbare ervaring binnen de overheid. Ook beschik je over ruime ervaring in het managen van een complexe organisatie in zowel sociaal domein als ruimtelijke ontwikkeling en beheer van de (leef)omgeving.

Je bent strategisch sterk vanuit een heldere visie. Een inspirerend leider met doorzettingskracht. Je durft stelling en besluiten te nemen wanneer de situatie daarom vraagt. Je spreekt aan én bent aanspreekbaar. Je stuurt verbindend, hebt oog voor de mens en bent koersvast en evenwichtig. Je bent een excellente spelverdeler en in staat om doelen en mensen bij elkaar te brengen. Door een waarderende, sparrende en actief luisterende houding breng je rust in een dynamische organisatie. Je bent uitstekend in staat op strategisch niveau sturing te geven aan de ontwikkeling en realisatie van beleidsdoelen. En bovenal ben je een prettig mens dat intrinsiek gemotiveerd met passie, lef en de nodige relativering met ons wil samenwerken aan een mooi Steenwijkerland.
 
Steenwijkerland biedt

 • Een boeiende en uitdagende functie in een dynamische informele organisatie die volop in ontwikkeling is.
 • De gemeente Steenwijkerland heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof en opleidingsfaciliteiten.

Contact informatie en procedure

 • Wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjan de Wit van Publiek Netwerk, telefoon 06-47695907 of per email: marjandewit@publieknetwerk.nl
 • De selectiegesprekken bij de gemeente Steenwijkerland zijn gepland op 16 september (1e ronde) en 20 september de middag (2e ronde) en het arbeidsvoorwaardengesprek op 29 september einde ochtend.
 • Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.
DEZE VACATURE IS AL VERVULD. REAGEREN IS NIET MEER MOGELIJK.
Kijk voor ons actuele vacatureaanbod op: https://publieknetwerk.nl/vacatures/ of stuur vrijblijvend uw cv via onze site.