• Open
 • 2 maanden geleden geplaatst

Heemstede

Lokatie: Heemstede

Vacature status: Open

Dienstverband: Vast

Uren per week: 24-36

Ben jij een stevige manager/directeur? Floreer jij als verbinder in een uitdagend bestuurlijk krachtenveld met verschillende overheidsdeelnemers? Publiek Netwerk zoekt voor Stichting Rijk een boegbeeld; een stevige adviseur en partner voor het algemeen bestuur en een verbindende directeur voor de organisatie.

Context
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een hechte organisatie met ongeveer 28 medewerkers, opgericht voor en door gemeenten.

RIJK voorziet de aangesloten gemeenten van kwalitatief hoogwaardig advies en begeleiding bij aanbestedingen en contractmanagement vanuit een drietal expertteams: Buurt, Burger en Bedrijfsvoering.

Zestien gemeenten in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zijn aangesloten bij RIJK en vormen samen het algemeen bestuur. De medewerkers zijn bevlogen, tonen eigenaarschap en worden gedreven door het behalen van maximale resultaten. Door samen te werken dagen ze elkaar én hun opdrachtgevers uit om verder te kijken dan een standaardoplossing. Dit vanuit de drijfveer om met een professioneel georganiseerd inkoopproces kwalitatief goede dienstverlening te bieden. Uitgangspunt daarbij is samen met de gemeenten, en waar dat kan in dialoog met de markt, uiteindelijk bij te dragen aan een goed resultaat voor de inwoners van de gemeenten.

Het managementteam (MT) bestaat uit drie leden: naast de directeur zijn dat de manager interne organisatie en de manager dienstverlening en relatiebeheer.

De zestien gemeentesecretarissen/directeuren van de aangesloten gemeenten vormen het algemeen bestuur (AB) en komen tweemaal per jaar bijeen. Drie AB leden vormen het dagelijks bestuur (DB) en zijn de verbindende schakel tussen het bestuur en de Stichting. Sinds 2020 is er ook een auditcommissie voor een goede afstemming en monitoring van de bedrijfsvoering van RIJK.
 
Taken, verantwoordelijkheden en opgaven
De directeur is eindverantwoordelijk voor de aansturing, bedrijfsvoering en resultaten van de gehele organisatie en bewaakt de samenhang tussen beleid en uitvoering. Is voorzitter van het managementteam en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.

De directeur geeft, samen met de andere MT leden, invulling aan de strategische richting zoals laatstelijk vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 april 2021, en bewaakt de voortgang van de uitvoering. Hij/zij analyseert externe ontwikkelingen en de effecten ervan op het bestaande strategisch beleid en de doelstellingen van de organisatie, informeert en adviseert het bestuur over consequenties en formuleert indien nodig aanvullende beleidsvoornemens.

De directeur vervult een schakelfunctie in een complex bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld en draagt zorg voor de (ver)binding en afstemming tussen de gemeenten van RIJK, zowel individueel als collectief. Bestuurlijke en bedrijfsmatige sensitiviteit vormen kerncompetenties voor de directeur.

De directeur treedt namens RIJK op als woordvoerder, bemiddelaar of gemandateerd onderhandelaar in uiteenlopende gremia, waaronder het AB (de vergadering van de deelnemers van RIJK) en het DB (vertegenwoordiging uit het AB, belast met de dagelijkse gang van zaken).

Voor RIJK liggen de komende jaren de uitdagingen op de volgende onderwerpen:

 • Het organiseren van collectiviteit in inkoopprocessen.
 • Doorontwikkeling van de bedrijfsvoering ( standaardisering werkprocessen, data-analyse).
 • Productinnovatie, doorontwikkeling dienstverlening.
 • Duidelijke strategische positionering van RIJK als organisatie.

De nieuwe directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van bovengenoemde speerpunten en rapporteert hierover mondeling en schriftelijk aan het Bestuur.

Profiel
Je bent een toegankelijk, zichtbare en verbindende leider met visie. Je hebt aandacht voor medewerkers. Je coacht en stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling. Je stelt duidelijke doelen en geeft prioriteiten aan in het werk. Je beschikt over strategisch inzicht en maakt vlot de vertaling naar de operatie. Je bent een teamspeler, die graag de credits aan anderen geeft. Je straalt ook in drukke perioden rust en vertrouwen uit. Je bent bestuurlijk sensitief en weet dit te verbinden met bedrijfsmatige scherpte.

Je hebt een inhoudelijke visie op de rol van inkoop en weet deze te vertalen in nieuwe of betere producten en diensten en beleid. Je biedt ruimte, verwacht van medewerkers eigen verantwoordelijkheid en het zien van kansen. Als adviseur leg je oplossingen voor en organiseert overleg.

Je bent ondernemend en onderhoudt een relevant netwerk. Je bent een verbinder met relativeringsvermogen en humor.
 
Opleiding en ervaring

 • Academisch werk – en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring (> 3 jaar) in een soortgelijke functie.
 • Inzicht in bestuurlijke en organisatorische verhoudingen binnen de overheid en bedrijfsvoering processen.
 • Ervaring in het opereren in een bestuurlijk complexe omgeving met tegengestelde belangen.

Wat bieden we?

 • Een functie van 24-36 uur per week. Omvang van de aanstelling in overleg nader te bepalen.
 • Een jaarcontract (CAR-UWO) dat bij goed functioneren omgezet wordt naar een contract voor onbepaalde tijd.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een marktconform en passend salaris.
 • Laptop en telefoon, flexibiliteit in werktijden en werklocatie.

Interesse?
De werving en selectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Heb je interesse in deze uitdagende functie, stuur je sollicitatie (CV en motivatiebrief) dan zo snel mogelijk in via de sollicitatiebutton. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Marjan de Wit via marjandewit@publieknetwerk.nl of 06 47695907.

Solliciteer