• Open
 • 4 weken geleden geplaatst

Steenwijk

Lokatie: Steenwijk

Vacature status: Open

Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast

Uren per week: 36

Ben jij een inspirerende en strategische leider die vanuit overzicht en verbinding sturing geeft? Heb jij een politiek bestuurlijke antenne en kun je snel schakelen in een dynamische organisatie? Dan is gemeente Steenwijkerland op zoek naar jou.

Steenwijkerland is ‘mooi man’ 
Meer dan 40 buurtschappen, dorpen en stadjes in de kop van Overijssel. Goed voor zo’n 45.000 inwoners. Met het Nationaal Park Weerribben-Wieden als achtertuin en Giethoorn als internationale trekpleister. Culturele activiteiten als gondelvaarten, bloemencorso’s en festivals. Water en natuur in overvloed. Maar ook toonaangevende bedrijvigheid, een sterke agrarische sector én veel mogelijkheden op het gebied van toerisme en recreatie. Van alle markten thuis dus.  
 
De context
 
Dit is onze organisatie 
We leggen de lat hoog, hebben ambities. Hoe kan het ook anders als je zoveel ruimtelijke en maatschappelijke kansen hebt. Maar we lopen niet naast onze schoenen. Tenslotte zijn we er voor onze inwoners. Voor onze ondernemers, maatschappelijke organisaties en al die verenigingen die er in onze gemeente zijn. En dat betekent: toegankelijk zijn, meedenken en maatwerk leveren. En ook: inspelen op ontwikkelingen om ons heen. Onze organisatie, met 430 medewerkers, is dan ook continu in beweging. 

We zijn een platte organisatie met verantwoordelijkheden laag. Dat maakt ons slagvaardig. Met elkaar werken we aan onze (organisatie)doelen. Ieder vanuit zijn of haar eigen professionaliteit. En vanuit onze gezamenlijke kernwaarden: we zijn betrouwbaar, we doen het samen, we blijven ontwikkelen en dat met aandacht voor elkaar.

Ruimte voor ontwikkeling
Durven te experimenteren. In onze gemeente stimuleren we dat. We willen een organisatie zijn waar medewerkers met plezier samenwerken en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. In het steeds verder verbeteren van onze dienstverlening bijvoorbeeld. In het nóg meer centraal stellen van de vraag van inwoners en ondernemers. En het zoeken naar innovatieve oplossingen. Dáár gaan we voor en investeren we in.

De politieke en bestuurlijke arena
De gemeente Steenwijkerland kent een stabiele bestuurscultuur. De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft 27 raadsleden van in totaal 9 politieke partijen. BuitenGewoon Leefbaar (8 zetels), Christelijke Partij Burgerbelangen (5 zetels), PvdA (4 zetels), VVD (3 zetels), CDA (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels), GroenLinks (1 zetel), D66 (1 zetel) en Veur Elkaar (1 zetel). Het college wordt gevormd door de burgemeester, een wethouder van BuitenGewoon Leefbaar, een wethouder van de VVD, een wethouder van de PvdA en een wethouder van de ChristenUnie. In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Duurzaam doorbouwen’ is volop ruimte voor anderen om ook mee te denken en te bouwen aan een mooi en vitaal Steenwijkerland. 

Het directieteam
Het directieteam bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, een directeur bedrijfsvoering en een directeur beleid en uitvoering. Het directieteam werkt op een open, collegiale en reflectieve wijze met elkaar en het bestuur samen. In de aansturing van de organisatie staat ‘dienend leiderschap’ centraal: ruimte, vertrouwen en een duidelijk kader geven zodat iedereen zijn verantwoordelijk kan nemen.

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur 

Jouw rol en uitdaging

Verbindende schakel bestuur en organisatie
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je eerste adviseur van het college én eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Je bent standvastig en goed in staat om te balanceren tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit en deze nog dichter bij elkaar te brengen. Voor het college als totaliteit en voor de individuele collegeleden ben je een stevige sparringpartner en strategisch adviseur. In dit samenspel pak je een verbindende rol en ben je wendbaar, sensitief en duidelijk. 

Stimuleren doorontwikkeling van de organisatie 
We willen een organisatie zijn die professioneel, wendbaar en omgevingsbewust is. Een organisatie die laat zien een betrouwbare partner te zijn. De koers die we daarvoor hebben ingezet, is ook de leidraad voor de komende jaren. Het is aan de nieuwe gemeentesecretaris om door eigenaarschap, verbinding en het creëren van gezamenlijkheid de organisatie te laten doorgroeien en de ingezette koers te borgen. Het uitdragen, vormgeven en implementeren van het dienend leiderschap werkt daarbij ondersteunend.  

Samenwerking met de regio
Er zijn volop kansen voor samenwerking in de regio. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je dan ook niet alleen op de organisatie gericht, maar ook op de regio en de positie die Steenwijkerland daar inneemt. Om flexibel in te kunnen blijven spelen op de steeds veranderende samenleving zet Steenwijkerland de lijn voort om regionaal krachten te bundelen met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties. Jij initieert actief samenwerkingen en beweegt je soepel in het regionale netwerk. 

Onze ideale kandidaat
Als ideale kandidaat heb je aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en ben je een charismatische leider. Je hebt ruime leidinggevende ervaring binnen de (gemeentelijke) overheid en bent bekend met projectmatig werken. Naast kennis en ervaring zijn persoonlijkheid en drijfveren van minstens zo groot belang. Je herkent jezelf in onderstaande competenties en persoonskenmerken:  

 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit én gevoel voor de organisatie. 
 • Door een waarderende en actief luisterende houding breng je rust in een dynamische organisatie en weet je het college en de ambtelijke organisatie goed met elkaar te verbinden. Je schroomt niet om aan te spreken en bent duidelijk in wat wel en niet kan. 
 • Je bent iemand met een heldere visie en weet zaken te realiseren. Je bestendigt de lopende ontwikkelingen en houdt focus op de stip op de horizon. Daarbij neem je de organisatie mee en weet je mensen te inspireren.
 • Je neemt de noodzakelijke beslissingen en toont daadkracht indien nodig. Gevoel voor timing, de menselijke maat en heldere doelen met afspraken spelen daarbij een belangrijke rol. 
 • Je bent sparringpartner op strategisch en conceptueel niveau en houdt overzicht op de prioriteiten.
 • Samenwerken is een van jouw intrinsieke waarden; je bent een verbinder binnen én buiten de organisatie. Een netwerker die zichtbaar de organisatie vertegenwoordigt.
 • Als persoon beschik je over natuurlijk gezag. Je bent enthousiasmerend, open en transparant met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor. Je hebt oprechte belangstelling voor mensen, bent benaderbaar en zichtbaar binnen de organisatie en toont empathie. Je spreekt aan en bent aanspreekbaar. 
 • Je gaat op een open en constructieve wijze om met medezeggenschap en betrekt deze bij voorkeur aan de voorkant van de besluitvorming.

Steenwijkerland biedt

 • Een boeiende en uitdagende functie in een dynamische, informele organisatie. 
 • De functie is gewaardeerd in schaal 16 van de Cao Gemeenten (maximaal € 8.758,-). Hier bovenop ontvang je een individueel keuze budget van 17,05 % van het salaris. 
 • Flexibele indeling van de werkweek en hybride werken worden uitstekend gefaciliteerd.   

Informatie en procedure

 • De werving en voorselectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Gea Zeilstra van Publiek Netwerk, telefoon 06 – 506 91 383 of per e-mail: geazeilstra@publieknetwerk.nl. 
 • We zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 21 september tegemoet. Op 26, 27, 28 september voeren we de voorselectie gesprekken in Zwolle. 
 • De selectiegesprekken bij de gemeente Steenwijkerland zijn gepland op 6 oktober (1e ronde) en op 19 oktober (2e ronde). 
 • Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats op 28 oktober 2022. 

Solliciteer