• Open
  • 2 maanden geleden geplaatst

Randstad

Lokatie: Randstad

Vacature status: Open

Dienstverband: Interim

Uren per week: 32

Voor een gemeente in Randstad is Publiek Netwerk op zoek naar een ervaren interim Afdelingsmanager Informatievoorziening. Betreft een tijdelijke opdracht tot juli 2022. Start bij voorkeur in september voor gemiddeld 32 uur per week.
 
Voor de opgave zijn we op zoek naar een stevige partner en adviseur van de directie op technisch en IV gebied, en een verbindende manager binnen de organisatie. Een afdelingsmanager die met visie, inhoudelijke bevlogenheid, kennis van ICT en IV, lef en een naar buiten gerichte blik sturing geeft aan de uitdagende opgaven op het gebied van informatievoorziening. Want in bijna al het werk voor de gemeente is een digitale of automatiseringscomponent aanwezig. De afdeling Informatievoorziening ondersteunt de gemeente hierbij in haar primaire processen.
 
Opdracht
• De positionering van de IV afdeling aan laten sluiten bij wat de organisatie van de afdeling IV verwacht (vanuit het organisatiemodel), waarbij de taken van de IV afdeling gericht zijn op het beheren, faciliteren en ontwikkelen van de infrastructuur en informatievoorziening.
• Het huidige en toekomstige functiehuis analyseren en aan laten sluiten op de positie van IV, zodat het vastgesteld en geïmplementeerd kan worden.
 
Verantwoordelijkheden en resultaten afdelingsmanager
• Je geeft leiding aan een afdeling van circa 70 Fte die gericht is op beheren en vernieuwen. De organisatie is momenteel netwerk -en procesgericht ingericht in verschillende teams, waarbij proceseigenaren verantwoording afleggen over hun werkzaamheden. Alle activiteiten worden zo veel mogelijk bij de specialist belegd;
• Je bent onderdeel van het CIO-team en staat in directe verbinding met de CIO als het gaat over visie, strategie en uitvoering;
• Je zet de visie en strategie uit met de afdeling. Je monitort en adviseert het geheel en stuurt waar nodig bij;
• Je bent verantwoordelijk voor de (technische) continuïteit van de ICT-bedrijfsvoering;
• Je intensiveert de verbindingen met de lijnafdelingen. Zowel binnen het fysiek als het sociaal domein zijn flinke (digitaliserings-)opgaven. De afdeling ondersteunt bij de vertaling van maatschappelijke behoeften naar i-producten. Je bent onder andere betrokken bij organisatie-brede opgaven, zoals de Omgevingswet en de programma's Dienstverlening en Digitale Transformatie Sociaal Domein;
• Onder leiding van een (nog te werven CIO vanuit de Directie) werk je mee aan het stimuleren van nieuwe digitale en datagedreven ontwikkelingen in de organisatie. Je versterkt het portfoliomanagement van i-projecten en breng je de directie in positie om organisatie-brede afwegingen te maken;
• Je bent verantwoordelijk voor de security en informatiebeveiliging;
• Je faciliteert het beheer van digitale informatie dat ondersteunend is aan de organisatie, in overeenstemming met de eisen van het gehanteerde kwaliteitssysteem;
• Je draagt bij aan de Nieuwe Visie op Werk en bent verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de ICT gerelateerde onderwerpen daarvan.
 
Eisen
Als Interim Afdelingsmanager Informatievoorziening heb je de volgende kennis en ervaring:
• Je hebt een afgeronde relevante academische opleiding, aangevuld met veranderkundige, bedrijfsmatige en technische elementen;
• Je hebt ervaring in een managementfunctie in een multidisciplinaire, politiek-gestuurde organisatie. Ervaring in een 100.000+ gemeente is een pré;
• Je hebt ervaring met en kennis van informatietechnologie en de toepassing ervan in overheidsorganisaties;
• Je hebt kennis van voor de gemeentelijke informatievoorziening relevante ontwikkelingen, waaronder Common Ground.
 
Profiel
De gemeente wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die ze gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. Ze streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de inwoners van de gemeente, met alle verschillen. deze vacature staat open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat. Je beschikt over leiderschap, visie op veranderingen integrale adviesvaardigheden.
 
Afdeling
De afdeling Informatievoorziening draagt o.a. zorg voor de tactisch en operationele informatievoorziening, informatiebeheer, de technische infrastructuur, software development en innovatie. De afdeling is een belangrijke aanjager van het streven om als organisatie een hoger volwassenheidsniveau te bereiken op het gebied van procesmatig werken en de digitale transformatie.
 
De afdeling werkt in de vorm van een platte netwerkorganisatie, procesgericht en in verschillende teams. Door middel van (agile) proces- en opgavegericht werken ligt de focus op het creëren van klantwaarde. Het werk richt zich op verleden, heden en toekomst.
 
De afdeling IV is verantwoordelijk voor:
• zorgdragen voor de continuïteit van de basisinformatie-infrastructuur van de gemeente;
• zorgdragen voor security en informatieveiligheid;
• zorgdragen voor ontwikkelen, uitdragen en borgen van de architectuur kaders;
• zorgdragen voor uitgifte, inname en reparatie van mobiele devices;
• zorgdragen voor de dienstverlening naar de interne klant (servicedesk IV);
• zorgdragen voor de ondersteuning en instandhouding van het digitale informatiebeheer in afstemming met o.a. de archiefinspectie;
• verkennend onderzoeken van en experimenteren met nieuwe ontwikkelingen o.b.v. o.a. design thinking.
 
Interesse?
Jouw reactie, voorzien van motivatie en actueel CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor vrijdag 30 juli tegemoet. Eerst meer informatie? Bel Karin Noordermeer via telefoonnummer 06 12 92 87 82 of per e-mail karinnoordermeer@publieknetwerk.nl
 

Solliciteer