• Vervuld
  • 4 maanden geleden geplaatst

Noord-Holland

Lokatie: Noord-Holland

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Interim

Uren per week: 32 uur

Woningcorporatie ZVH in Zaandam zoekt een
Interim bestuursecretaris
 
 
Over ZVH
ZVH heeft als missie het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan mensen met de laagste inkomens in de Zaanstreek, nu en in de toekomst. Dit doen we met mensen die graag aan deze maatschappelijke taak willen bijdragen en daar hun talenten voor in willen zetten.
Bij ZVH wordt gewerkt met zelforganiserende teams. Dat biedt veel vrijheid om met elkaar het werk zelf in te richten en een optimale dienstverlening aan onze bewoners te geven. Door de korte lijnen die er zijn en je verantwoordelijkheid in je functie, kun je bovendien snel handelen als dat nodig is. Dat maakt het werken bij ZVH aantrekkelijk voor mensen die graag het initiatief nemen, ondernemend zijn en echt resultaat willen bereiken en die zich blijvend willen ontwikkelen. ZVH werkt volgens het driekamermodel. De Adviesteamleden adviseren de directeur-bestuurder bij besluitvorming conform dit model over het vastgoed, de maatschappelijke kamer en financiën.
 
De opdracht
 
ZVH heeft betrouwbaarheid, integriteit en ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Als interim bestuurssecretaris lever je hier een actieve bijdrage aan. Als bestuurssecretaris en adviseur van onze Raad van Commissarissen (RvC) en directeur-bestuurder organiseer en bereid je de bestuurlijke overleggen voor. Je zorgt voor tijdige aanlevering van vergaderstukken, notuleert de vergaderingen en je zorgt voor de correcte toepassing van het besluitvormingsproces van de RvC en de auditcommissie. Je adviseert zowel de RvC leden als de directeur-bestuurder over en je bewaakt de toepassing van onder meer de Governancecode, de Aedescode en de Statuten.
Je adviseert over de corporate governance en compliance, je bewaakt en coördineert daartoe de bestuurlijke verantwoordelijkheden rondom statuten, reglementen, protocollen en codes. Tevens ben je bestuurssecretaris van de audit- en remuneratiecommissie van de RvC en je ondersteunt hen, onder andere bij de werving en selectie van leden van de RvC. Je onderhoudt onze integriteitscode en houdt integriteit levend binnen de organisatie.
 
Veelal vinden de overleggen tussen bestuur en RvC en AC in de avond plaats op het kantoor van ZVH in Zaandam.
 
Jouw profiel
 
Je bent een ervaren interim bestuursadviseur/bestuurssecretaris en bekend met bestuurlijke processen  binnen woningcorporaties. Je bent doortastend in je optreden, biedt tegenwicht als dat nodig is en bent onafhankelijk en kritisch. Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je werkt zeer accuraat en kunt, zeker gelet op de vergadercyclus van bestuur en RvC, goed plannen en organiseren. Je zoekt de samenwerking op en neemt graag initiatieven. Daarnaast ben je een stevig adviseur.

Solliciteer

Deel deze vacature