• Vervuld
 • 5 maanden geleden geplaatst

Haarlem

Lokatie: Haarlem

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Interim

Uren per week: 32

Voor een 100.000+ gemeente in de Randstad is Publiek Netwerk op zoek naar een Interim manager Jeugd(hulp) Het betreft een tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week voor een periode van een jaar.

Het team Jeugdhulp
Het team bestaat uit  beleid- en accountmedewerkers en contractmanagers. Zij zorgen voor de integrale beleidsontwikkeling en transformatie van Jeugdhulp. Specifieke aandachtspunten zijn kinderen ‘zo thuis mogelijk’ laten opgroeien, het versterken van de pleegzorg en het werken met “gedragen plannen”.
Het team maakt (subsidie) afspraken met van instellingen op gebied van jeugdhulp (waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin) en stuurt op de voortgang en realisatie van de afspraken in regionaal verband.
Het team biedt ondersteuning aan samenwerkingsverbanden en uitvoeringsprogramma’s in de beide gemeenten en de regio. Een belangrijke opgave is het leggen van de verbindingen in de sociale basis met de betrokken organisaties en partners voor jeugd. Hierbij ligt er een opgave om te sturen op preventie waarbij er sprake is van beperkte middelen.
 
Het team Jeugd
Het team bestaat uit zo’n 7 medewerkers. Zij zorgen voor de integrale beleidsontwikkeling en uitvoering van Jeugd in brede zin zoals de basisinfrastructuur, de Wet Educatie Beroepsonderwijs, de verwijsindex, zwerfjongeren, speeltuinen, scouting en  jeugd -en jongerenwerk.
 
Verantwoordelijkheid

 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de organisatie, de bedrijfsvoering, de managementrapportages en de beleidsproducten. Als lid van het managementteam lever je een bijdrage aan de bedrijfsmatige en beleidsmatige ontwikkelingen. Je bent sparringpartner voor het bestuur en legt verantwoording af aan de Raad en het College rondom jeugd en jeugdhulp.
 • Daarnaast weet je medewerkers te binden en te motiveren en ben je in staat, in samenwerking met hen, inhoud te geven aan de ontwikkeling en de regie op de uitvoering van het gemeentelijk jeugdhulpbeleid.
 • Versterking en verdere integratie van de samenwerking tussen onderwijs, het Leerplein jeugd(hulp) en zorg.
 • Je organiseert en neemt deel aan (regionale) overleggen.
 • Als integraal manager ben jij voor jouw teams verantwoordelijk voor alle personele taken, zoals functionerings, – en beoordelingsgesprekken, verzuimbegeleiding, ontwikkeling en mobiliteit.  

Profiel

 • Je bent een ervaren, mensgerichte, verbindende en inspirerende leidinggevende met oog voor de ontwikkeling van de medewerkers. Je  toont leiderschap, werkt integraal en bent helder en transparant in communicatie. Je werkt op academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van jeugd(hulp) en bent een stevige gesprekspartner naar bestuurders van instellingen.
 • Je hebt een visie op het jeugdbeleid in de gemeente. Je bent op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op dit gebied en weet deze door te vertalen naar gemeentelijk niveau.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en je kunt je goed inleven in en omgaan met het politieke krachtenveld. Vanzelfsprekend ben je communicatief sterk, resultaatgericht en flexibel. 
 • Inzicht in de financiële stromen en kennis en ervaring op het gebied van datagebruik als basis voor sturing en monitoring.

Geboden wordt
Een ZZP- tarief passend bij het niveau van deze opdracht.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze interim functie kunt u contact opnemen met Karin Noordermeer, 06 12 92 87 82  of per email via karinnoordermeer@publieknetwerk.nl
 

Solliciteer

Deel deze vacature