• Vervuld
 • 2 maanden geleden geplaatst

Hengelo

Lokatie: Hengelo

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Tijdelijk, met uitzicht op vast

Uren per week: 32-36

Ben jij een ervaren, daadkrachtige en ondernemende manager met visie? Heb jij kennis van of affiniteit met ondernemerschap en de Bbz/Tozo (Bijstand voor zelfstandigen)? En ben je bovendien een netwerker en politiek bestuurlijk sensitief? Lees dan verder! 
 
Regionale Organisatie Zelfstandigen 
De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) is onderdeel van de gemeente Hengelo en werkt voor en in opdracht van bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek. Daarnaast wordt er samengewerkt met veel verschillende organisaties, bedrijven en instellingen om ondernemerschap te stimuleren. De ROZ wil de kans op succesvol ondernemerschap zo groot mogelijk maken en is betrokken bij ondernemingen en bedrijfsideeën en het sociaal economisch klimaat in Twente en de Achterhoek. De organisatie is uniek in Nederland door het uitgebreide dienstenaanbod voor alle fasen van het ondernemerschap. 
 
Waar ga je werken? 
Het team ROZ is onderdeel van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Hengelo. Deze afdeling bestaat uit vijf teams: 1 Werk, 2 Participatie, 3 Jongeren, 4 Debiteuren, Kinderopvang en Bijzondere Regelingen en 5 ROZ. 
Het team ROZ biedt ondernemersadvies, startersadvies, financiering (Bbz), schuldhulpverlening, coaching, trainingen en stimuleert sociaal ondernemerschap. Sinds vorig jaar voert zij ook de TOZO uit. Het team werkt voor 20 gemeenten in Twente en de Achterhoek. Het motto van ROZ is: Samen toekomst bieden aan ondernemers! Het team bestaat uit ruim 33 bevlogen en betrokken medewerkers. Zij ondersteunen inmiddels ruim 15 jaar ondernemers in Twente en de Achterhoek in alle facetten en fasen van het ondernemerschap. Van grote tot kleine bedrijven en van starters tot ervaren ondernemers. 
 
Wat ga je doen? 
Je bent een wezenlijke schakel voor de 20 gemeenten en het team ROZ. Samen met de afdelingsmanager W&I en het team ROZ bouw je verder aan een professioneel, slagvaardig en toekomstbestendig team waarin de relatie met de deelnemende gemeenten, daadkracht, werkplezier, kwaliteit en uniformiteit van diensten en producten centraal staan. Je geeft op heldere, daadkrachtige wijze strategisch richting aan het team en weet deze op een hoger plan te krijgen. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de dienstverlening, kwaliteit, bezetting en financiën binnen het team. Je geeft direct leiding aan circa 33 medewerkers. Je bent aanjager van de cultuurverandering die gericht is op wendbaarheid en samenwerking en uniformiteit van dienstverlening. Je stuurt op productie, budget en voortgang en coacht op klantgerichtheid en zelfstandigheid. Je organiseert eenduidigheid in contractmanagement richting opdrachtgevers en voert daar op hoofdlijnen regie op. Je weet de business op de in- en externe behoeften te organiseren. Je onderhoudt op overtuigende wijze relaties met de deelnemende gemeenten en partners ziet kansen en weet deze uit te breiden. Ook draag je bij aan de externe profilering van de ROZ. 
 
Wat zijn de functietaken: 

 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de uitvoeringsdoelen van ROZ, uitgaande van de gestelde kaders door de Afdelingsmanager W&I.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van medewerkers. 
 • Je stimuleert en faciliteert persoonlijk leiderschap en bewaakt en borgt de belangrijkste cultuuraspecten. 
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van ROZ en de ontwikkeling van de uitvoeringskaders van het team.
 • Je adviseert en informeert de Afdelingsmanager. 
 • Je bewaakt de planning binnen het team en draagt zorg voor de afstemming met andere teams binnen en buiten de afdeling.
 • Je verzorgt het overleg binnen het team en draagt zorg voor de agendering van afdelingsspecifieke vraagstukken en/of informatie die van invloed zijn op de werkwijzen binnen ROZ.
 • Je bent leidinggevende en verantwoordelijk voor de HR aspecten en coaching van medewerkers in het team, met oog voor de inhoud.
 • Je hebt aandacht voor mens, ontwikkeling en vakinhoudelijke kennis en blijvende inzetbaarheid. Je draagt zorg voor optimaal inzetbare medewerkers binnen een team. 
 • Je faciliteert de medewerkers in het maken van vakinhoudelijke operationele keuzes. 
 • Je verzorgt de verzuimbegeleiding en draagt zorg voor het algemene welzijn van de medewerkers van het team (veiligheid, verzuimpreventie).
 • Je maakt met de medewerkers afspraken over de te leveren werkprestaties. 
 • Je maakt met de medewerkers afspraken over het ontwikkelen van de vakdeskundigheid en competenties.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het opleidingsplan van het team binnen het centrale (afdelings)budget dat beschikbaar is gesteld door de afdelingsmanager.
 • Je bevordert de samenwerking en stimuleert persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.
 • Je besluit over de te volgen opleidingen en adviseert over te ontwikkelen vakdeskundigheid en competenties.
 • Je bent verantwoordelijk voor HR gesprekken van de medewerkers binnen het team en daardoor in afstemming met de afdelingsmanager en P&O adviseur verantwoordelijk voor de beoordeling van de medewerkers en het toekennen van gratificaties en extra periodieken.
 • Je kent urenuitbreiding en/of urenvermindering toe binnen de vastgestelde kaders van het team.
 • Je bent verantwoordelijk voor het totale formatieoverzicht van het team.
 • Je huurt uitzendkrachten in, binnen de formatieruimte van het team en ter vervanging van langdurige ziekte.
 • Je verzorgt de begeleiding van de medewerkers middels de beschikbare P-instrumenten.

 
Wie ben jij? 
Je bent een ervaren overheidsmanager met affiniteit met het werkveld van de ROZ. Je bent procesmatig en strategisch sterk, een echte peoplemanager en duidelijk in je aansturing. Je krijgt energie van het begeleiden van verbetertrajecten (denk aan contractmanagement en procesoptimalisatie) en weet jouw medewerkers in hun taakuitoefening uit te dagen. Je hebt aandacht voor mens, ontwikkeling, vakinhoudelijke kennis en blijvende inzetbaarheid. Je draagt zorg voor optimaal inzetbare medewerkers. Je kunt goed prioriteren en structureren. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, legt in- en externe verbindingen en denkt vanuit het deelnemers- en ondernemersbelang. Je bent behendig in een context met verschillende belangen en bekend met opdrachtgeverschap en weet de dienstverlening van jouw team effectief op de in- en externe vraag te organiseren. Je zet de ROZ verder op de kaart als professionele organisatie en hebt voortdurend aandacht voor ontwikkeling en innovatie. Je weet hiertoe jouw netwerk goed in te zetten en bent extern het boegbeeld van de ROZ. 
 
Wat bieden we jou?

 • Een unieke en uitdagende managementfunctie voor 20 gemeenten in Twente en de Achterhoek. 
 • Een organisatie met een informele en open cultuur en een gedreven, enthousiast team met toegewijde professionals, waarmee je in de regio het verschil kunt maken.
 • Een arbeidsovereenkomst bij gemeente Hengelo met een bruto maandsalaris van maximaal € 5.872,- bij een 36-urige werkweek.
 • Bovenop je salaris een vrij besteedbaar individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Te besteden aan onder andere extra verlof of salaris.
 • Flexibele werktijden en thuiswerken.
 • Een hoofdkantoor in Hengelo (Ondernemerscentrum (H164).  

 
Meer weten?
Publiek Netwerk ondersteunt het werving- en selectieproces. Wil je meer weten? Bel of mail Karin Noordermeer van Publiek Netwerk via 06 12 92 87 82 of karinnoordermeer@publieknetwerk.nl
 
Ben je enthousiast?
Reageer dan via onderstaande sollicitatiebutton en laat in je motivatie weten waarom jij vindt dat je de juiste persoon bent voor de functie van Manager ROZ. 

De procedure 
•          De gesprekken bij Publiek Netwerk zijn gepland op 2, 3 en 6 september. 
•          De 1e selectiegesprekken bij Gemeente Hengelo/ROZ zijn gepland op donderdag 16 september, de 2e selectiegesprekken op maandag 20 september en het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats voor 1 oktober 2021.

Solliciteer