• Vervuld
 • 6 maanden geleden geplaatst

Haarlem

Lokatie: Haarlem

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Vast

Uren per week: 36

Voor de Provincie Noord-Holland zijn we op zoek naar een medior data scientist. Iemand met 3 tot 5 jaar ervaring als data scientist, die samen met het Data Lab gaat pionieren binnen de provincie, binnen een breed scala aan onderwerpen met maatschappelijke impact in een interessant netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
 
In 2018 is binnen de sector Onderzoek & Informatie (O&I) van de Provincie Noord-Holland het Datalab opgericht. Dit team heeft een duidelijke pioniersrol en zet zich in op het samen met in- en externe partners verkennen van welke relevante data er is, hoe deze data te delen en te combineren en hoe gezamenlijk te komen tot relevante data-analyses. Op die manier ondersteunt het team en stuurt zij mede het provinciaal handelen en draagt bij aan effectief beleid voor het realiseren van de provinciale opgaven. Dat betekent ook dat dit team met haar sterke externe oriëntatie helpt om met de ‘buiten’ opgehaalde inzichten, de interne organisatie meer datagedreven te maken.

Vanuit het Datalab lopen er in samenwerking met de business en met externe partijen reeds vele interessante showcases (rond o.m. luchtkwaliteit, mobiliteit, circulaire economie, biodiversiteit en predictive maintenance) en binnen de provincie zijn er tal van trajecten waarmee innovatieve technische randvoorwaarden voor datagedreven werken worden gerealiseerd.
Verder begeeft de provincie zich in interessante netwerken/ecosystemen zoals Smart City Amsterdam, Terra Technica en Data Science Alkmaar en werkt nauw samen met de VU Amsterdam – Amsterdam Center for Business Analytics.
 
Medior data scientist
Als medior data scientist verken jij samen met de beleidsadviseurs en projectleiders van de provincie en externe partners de datavraagstukken die kunnen bijdragen aan het realiseren van de provinciale opgaven. Samen met hen kom jij tot de goede vraagstelling voor data-analyses, ga jij na welke samenwerking op datavlak nodig/mogelijk is, welke databronnen gecombineerd kunnen worden en hoe gezamenlijk data-analyses uitgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk zet jij grote hoeveelheden data uit verschillende (al dan niet gestructureerde) bronnen om naar bruikbare informatie en actiegerichte inzichten voor het realiseren van de provinciale opgaven. Daartoe onderhoud je nauw contact met (strategische) beleidsadviseurs van de provincie. Je analyseert data op gedragspatronen en indicatoren om deze vervolgens te vertalen naar inzichten en concrete adviezen.

Het is van belang dat je bij het definiëren van projecten enerzijds kunt redeneren vanuit de bestaande behoefte van eindgebruikers, wat onder meer betekent dat je de inhoudelijke opgaven deels ook zelf moet doorgronden. Anderzijds moet je ook creatief vanuit de mogelijkheden die bepaalde data en innovatieve analysetechnieken bieden informatieproducten kunnen ontwerpen die een vernieuwende bijdrage kunnen leveren aan de provinciale opgaven.
Je bent een echte teamspeler die, samen met anderen, complexe informatie vraagstukken kan vertalen naar structuur en techniek. Je houdt van structuur, bent creatief en kan pragmatisch werken om tot de beste oplossing te komen.
 
Dit doe je als volgt:

 • Jij verkent datavraagstukken die bijdragen aan realisatie van de provinciale opgaven. Daarbij ben je sterk in het beredeneren vanuit behoefte van eindgebruikers;
 • Je adviseert (strategisch) beleidsadviseurs over data-analyses en producten en fungeert als sparringpartner;
 • Je werkt samen met anderen in het data-analyseteam en draagt jouw steentje bij aan voortgaande ontwikkeling en vernieuwing;
 • Je zet in op data-visualisaties om doelgroepen te informeren en enthousiasmeren om ook een effectieve storytelling mogelijk te maken;
 • Je gebruikt gevarieerde datasets om hypotheses te testen, verborgen relaties te ontdekken en actiegerichte inzichten voor de business te genereren;
 • Je werkt samen met andere bestaande data-analyseteams (BI, GIS) om praktisch bij te dragen aan verschillende cases.

Profiel
Als medior data scientist word jij gezien als een bevlogen data-scientist die graag met een team wil pionieren om de provincie meer datagedreven te laten werken. 

 • Je hebt ervaring met het adviseren m.b.t het vormgeven van datagedreven beleid 
 • Jij hebt sterke communicatie- en presentatievaardigheden;
 • Jij bent bijzonder sterk analytisch met een natuurlijke behoefte om te leveren en te ontwikkelen (resultaatgericht);
 • Je bent in staat en bereid om je snel nieuwe technieken eigen te maken;
 • Je neem initiatief, gaat actief op zoek naar nieuwe kansen en komt zelf met voorstellen hoe die verzilverd kunnen worden en stemt die af met het team;
 • Je hebt het vermogen om goed zelfstandig te werken en relaties te onderhouden met opdrachtgevers over resultaten en planningen (verwachtingenmanagement);
 • Je bent bedreven en creatief in het uitvoeren van complexe data-analyses in nauwe afstemming met beleidsadviseurs en opdrachtgevers.

Jouw technische en professionele kwalificaties 

 • Minimaal een afgeronde academisch-opleiding richting informatica, wiskunde, statistiek, econometrie of vergelijkbare opleiding;
 • 3 tot 5 jaar ervaring als data scientist en daarin kennis en ervaring opgedaan met onder andere:
  • Python en eventueel andere programmeertalen zoals R, Scala, Java en C++ 
  • databeheer en –manipulatie met bv. SQL, Pandas, dplyr, Hadoop, Spark en mapreduce 
  • data uit relationele, graph, geo en ongestructureerde databronnen en gewerkt met SQL, Neo4j, GIS, web scraping en/of OCR
  • data-/textmining en machine learning met Scikit-learn, NLTK, caret en Spark MLlib
  • visualisaties en dashboards met bv. Tableau, Qlik, Plotly en/of D3;
 • Ervaring met het vertalen van data naar insights voor effectieve verbetervoorstellen en het creatief oplossen van complexe vraagstukken

De provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland richt zich op de inrichting van de fysieke leefomgeving. Zijn er voldoende woningen, kan een bedrijventerrein uitbreiden en krijgt de natuur voldoende ruimte? Verder zorgt de provincie er voor dat die omgeving veilig en schoon is onder meer door de energietransitie en circulaire economie te faciliteren en stimuleren. Projecten voor het landelijk gebied richten zich op het versterken van natuur, biodiversiteit, recreatie, landbouw, milieukwaliteit en (sociaal)economische vitaliteit.
 
De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, tunnels en bruggen en bepaalt welke bedrijven het regionale openbare vervoer verzorgen. Voor goede werkgelegenheid in de regio investeert de provincie in een gunstig vestigingsklimaat. Daarnaast zet de provincie zich in voor het behoud en de ontwikkeling van culturele voorzieningen, voor monumentenzorg en ondersteunt zij gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie.
 
In al deze maatschappelijke en provinciale opgaven heeft de provincie een stevige verbindende, faciliterende en stimulerende rol in netwerken van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Netwerken die de afgelopen jaren, in de zich snel ontwikkelende informatiesamenleving, steeds meer nieuwe technologieën met (big) data als grondstof gebruiken waarmee op innovatieve wijze effectiever bijgedragen kan worden aan de opgaven waar de provincie voor staat.

De provincie ziet zichzelf hierin als onder meer verbinder van partijen op het datavlak, als onafhankelijke en betrouwbare partner voor data, als partij die over interessante data beschikt, als mogelijke partij die een platform kan bieden om data te delen en te analyseren, etc. Deze verbindende rol komt mede voort uit de nadrukkelijke vraag van vele externe partijen zoals mede-overheden (Rijk, gemeenten, waterschappen), bedrijven (o.m. NS, Alliander), kennisinstellingen (o.m. RIVM, CBS, VU) en maatschappelijke organisaties.
 
Plaats in de organisatie
De directie Beleid is verantwoordelijk voor alle beleidsontwikkeling bij de Provincie. Van economie en cultuur tot en met infrastructuur en grondbeleid. De directie werkt integraal en veelal project- en programmamatig om tot een goede belangenafweging en advisering voor het College van Gedeputeerde Staten (GS) te komen. De cultuur en werkwijze is innovatief, risiconemend en oplossingsgericht binnen de door GS en concern gestelde kaders. De medewerkers van Beleid kenmerken zich door een flexibele instelling en zijn op diverse vakgebieden inzetbaar.
 
De sector O&I ondersteunt de provinciale organisatie met onderzoek, data-analyses en geo-informatie. Het maken van ruimtelijke- en data-analyses, kaarten en viewers voor adviseurs en bestuur is een van de kerntaken van de sector. O&I is een klein, gedreven professioneel team met beleidsadviseurs en specialisten op het gebied van data-analyse, (data)monitoring, onderzoek en GIS. Het team is sterk gericht op samenwerking en biedt ruimte voor eigen initiatief en innovatie. O&I staat voor een informele en laagdrempelige bedrijfscultuur. 

Wat heeft provincie Noord-Holland te bieden
In deze rol werk je vanuit maatschappelijke relevantie aan belangrijke opgaven.
Je krijgt de kans om binnen interessante externe netwerken en ecosystemen werkzaam te zijn. De uitdagingen zijn concreet en staan dicht op de provinciale business. De provincie biedt uitstekende secondaire voorwaarden en er is volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je mag pionieren en vanaf scratch samen met jouw team van professionals aan de slag te gaan.
 
Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.746,99 en maximaal € 5.352,83 bruto per maand (functionele schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Provincie Noord-Holland biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 22% van het bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en bepaalt zelf welk deel hiervan je laat uitbetalen bovenop je reguliere salaris. Je krijgt al de ruimte om je talent verder te ontwikkelen.
 
Solliciteren
De werving & selectie is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Santje Schaap: 06-18153485 en santjeschaap@publieknetwerk.nl
 
 

Solliciteer

Deel deze vacature