• Vervuld
  • 6 maanden geleden geplaatst

Den Burg - Texel

Lokatie: Den Burg – Texel

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Vast

Uren per week: 32-36

De gemeente Texel. Groot genoeg voor ondernemerschap en ambities, eiland genoeg voor de menselijke maat.
 
Ben jij een manager die resultaatgericht, met visie en lef het voortouw neemt? De gemeentelijke organisatie van Texel ontwikkelt zich van beheer naar vernieuwing, van ‘ik’ naar ‘wij’, van intern naar extern gericht. Inspireert coachend leiderschap jou? Dan ben jij de vernieuwende afdelingsmanager die we zoeken.
 
Ontwikkelingsgerichte Afdelingsmanager
32-36 uur per week

De gemeente Texel zoekt een nieuwe ontwikkelingsgerichte afdelingsmanager. Doel is een slagvaardige gemeente, met medewerkers die allen trots kunnen zijn op hun resultaten en dienstverlening.  Als afdelingsmanager van deze vernieuwingsgerichte organisatie neem je het voortouw. Je hebt visie en lef. Maar bovenal geef je de afdeling vertrouwen en inspiratie om zich samen met jou in te zetten voor een toekomstgerichte en duurzame leefomgeving op Texel. 
 
Texel heeft alles, schitterende natuur, ruimte en veelzijdigheid. Werken bij de gemeente Texel betekent werken in een omgeving die de klant en het eiland kent en centraal stelt. Texel gaat voor kwaliteit en continuïteit voor de bijna 14.000 inwoners en jaarlijks circa 1 miljoen gasten van Texel. 
 
De uitdaging
De gemeentelijke organisatie is volop in beweging. De uitdaging als eilandgemeente is bestuurlijk zelfstandig blijven terwijl het takenpakket groter en zwaarder wordt. Antwoord daarop is de ontwikkeling tot een slagvaardige gemeente. Samen met collega’s en medewerkers bouw je een professionele organisatie waarin het fijn werken is. In de doorontwikkeling van de organisatie is voor de komende periode het onderzoek naar een toekomstbestendige organisatievorm actueel. Hier ligt voor jou, samen met het managementteam, een uitdagende opgave waarbij jouw visie en leiderschapstalenten het verschil kunnen maken.
 
Als nieuwe verbindende afdelingsmanager vervul je een spilfunctie in de gemeentelijke organisatie. Samen met medewerkers en collega’s ben je vanuit grotere ontwikkelingsprojecten continu op zoek naar interne en externe verbinding en balans tussen eiland-, burger- en bedrijfsbelangen, landschapsontwikkeling en toerisme. Ook is jouw afdeling bij uitstek verbindend tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Vanuit jouw persoonlijke visie en stijl inspireer je de medewerkers tot een hoger niveau van functioneren en samenwerken, geef je richting aan de bedrijfsvoering, werkprocessen en producten van jouw teams en word je uitgedaagd deze doelmatig en efficiënt in te richten. 
 
Jouw afdeling is breed samengesteld waardoor je strategisch en breed de verbinding zoekt. Je bent manager van 24 zelfstandige professionals bij team Beleid (waar concernbreed de beleidsthema's zijn ondergebracht) en indirect manager van Vergunning, Toezicht en Handhaving. Team VTH wordt aangestuurd door een teamleider en bestaat uit 18 medewerkers. Je stuurt resultaatgericht op hoofdlijnen en informeert bestuurders bij grote projecten zoals bijvoorbeeld: Onderwijs Centrum Texel, verhuizing van Artex Kunstenschool, nieuwbouw van de sporthal en grote projecten in het kader van gebiedsontwikkeling en woningbouw. Ook denk je organisatiebreed mee over de doorontwikkeling van de organisatie om meer opgavegestuurd te gaan werken.
 
Daarnaast ben je locosecretaris en heb je in een dynamische omgeving een integrale managementverantwoordelijkheid. Het relatief jonge managementteam van de gemeente Texel bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de afdelingsmanagers van Gemeentewerken, Advies & Ondersteuning, Beleid & Vergunningen en het Sociaal Domein. Als actief lid van het managementteam stem je beleid en werkzaamheden af met collega’s en stakeholders. Voor portefeuillehouders, college en raad ben je sparringpartner en adviseer je over onderwerpen die tot jouw werkveld behoren.
 
Jouw profiel
Kun jij in deze functie een stuwende kracht zijn? Wil je onderdeel uitmaken van de doorontwikkeling van deze bijzondere organisatie? En wil je je graag breed bezig houden met de ontwikkeling van een prachtig eiland, of het nu over sport, dijkverzwaring, onderwijs, natuurontwikkeling, economie, toerisme of woningbouwontwikkeling gaat. 

Check je profiel:

  • Je bent een manager in ontwikkeling en een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert; 
  • Je bent een besluitvaardig ondernemer in je eigen werkveld; je hebt visie en ambitie en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwing;
  • Je hebt natuurlijk overwicht en oog voor resultaat;
  • Je bent een mensenmens en helder, direct en duidelijk in je communicatie;
  • Je hebt oog voor bredere verbanden, bent collegiaal en betrokken;
  • Je bent een sociaalvaardig netwerker die partijen aanspreekt en verbindt;  
  • Je hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen;
  • Je hebt ervaring met proces- en projectmanagement;
  • Je hebt WO werk- en denkniveau en aantoonbaar affiniteit met Texel en het werkveld. 

Texel biedt
Een uitdagende eindverantwoordelijke functie in een organisatie in ontwikkeling. Gemeente Texel ondersteunt ontwikkelingswensen en investeert in persoonlijke groei. Een brutojaarsalaris van maximaal € 84.000,= (inclusief 17,05 IKB budget). De gemeente Texel heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof en opleidingsfaciliteiten.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief zsm in via onderstaande sollicitatiebutton.  Vermeld in de brief de periode dat je met vakantie bent.

Meer informatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij Angeline Dekker-Valks (06- 12 56 92 45), angelinedekker@publieknetwerk.nl.

Naast de selectiegesprekken maken een ontwikkelassessment, management drives test en een klikgesprek met de burgemeester deel uit van de procedure. 
 
 

Solliciteer

Deel deze vacature