• Open
 • 1 maand geleden geplaatst

Haarlem

Lokatie: Haarlem

Vacature status: Open

Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast

Uren per week: 36

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en klimaatbestendiger te maken. Parkeerbeleid is een belangrijk sturingsmiddel voor bereikbaarheid. Naarmate de ruimte schaarser wordt is er meer discussie over het gebruik ervan voor het parkeren van auto’s. Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen beseffen we dat meer parkeerplaatsen ook meer gebruik met de auto stimuleert. Een strenger parkeerbeleid moet dan ook hand in hand gaan met andere mobiliteitsoplossingen (openbaar vervoer en goede fietsverbindingen en -parkeervoorzieningen). Door middel van gereguleerde of betaalde parkeergebieden verdelen we de schaarse parkeerruimte op een zo eerlijk mogelijke manier.
 
Het beleidsterrein parkeren is sterk in ontwikkeling en heeft de bestuurlijke aandacht. Opgaven zijn onder meer bijdragen aan een duurzame mobiliteit, een autoluw centrum en versterken van de bedrijfsmatige kant van de parkeerketen, zoals het ontwikkelen en monitoren van managementinformatie en het analyseren en adviseren over de parkeerexploitatie.

Wat ga je doen? 

 • Samen met de collega’s van mobiliteit en parkeren opstellen en onderhouden van de gemeentelijke parkeervisie- en strategie, waarbij je gebruik maakt van verschillende sturingsmiddelen om de openbare ruimte te reguleren via tarieven, parkeerzones, en normen voor autodeelbeleid.
 • Het vertalen van de parkeervisie naar beleid en het opstellen van regels en richtlijnen ten behoeve van de uitvoering.
 • Het initiëren van beleidsonderzoek naar duurzame alternatieven t.a.v. parkeren waaronder deelmobiliteit.
 • Het meedenken bij beleidstrajecten van andere afdelingen en programma’s, zoals het programma Duurzaamheid, de Omgevingsvisie en de ontwikkelvisies binnen de gebieden.
 • Bijdragen aan relevante transformaties: de digitale, de energie en mobiliteitstransities.
 • Aanspreekpunt zijn voor vragen.
 • Presenteren van visies, plannen en dilemma’s aan burgers en bestuur.

  
Wie ben je?

 • Een verbinder, die graag het gesprek aangaat met andere beleidsvelden en externe stakeholder en daarbij ook mensen aan de (te ontwikkelen) visie weet te binden. 
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch probleemoplossend vermogen en je weet op basis van gedegen beleidsonderzoek en voorstellen draagvlak te creëren voor beleidsplannen, ook bij hoger management.
 • Je werkt graag zelfstandig, integraal, je denkt klantgericht, neemt de leiding, maar je levert ook graag een bijdrage aan het team.
 • Je hebt ruime ervaring met het meedenken en geven van advies in andere beleidstrajecten.
 • Je hebt affiniteit met de thema’s mobiliteit en parkeren en met bestuurlijke processen.

 
Wat verwachten wij?

 • Een afgeronde, relevante opleiding op minimaal Hbo-niveau. 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering op het gebied van parkeren en/of parkeerbeleid.
 • Je kunt een helder en beknopt beleidsstuk schrijven.
 • Je kunt beleidsmatig en strategisch handelen en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent in staat om procesmatig te sturen met koers op het eindresultaat.

 
Wat kun jij van ons verwachten?

 • Een dienstverband voor maximaal 36 uur per week.
 • Er wordt volop ingezet op de ontwikkeling van de individuele medewerker binnen ons Talent- en Ontwikkelprogramma. We denken met je mee over je professionele ontwikkeling en bieden je inhoudelijke en vaardigheidstrainingen.
 • Uiteraard biedt de gemeente Haarlem een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden. Je kunt vakantiedagen kopen of verkopen.
 • Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.410, – bruto per maand (schaal 11A) bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek (exclusief 17,05 % Individueel Keuze Budget ). Afhankelijk van je ervaring kun je in een aanloopschaal worden ingeschaald.

 
Wie zijn wij?
Binnen de afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte wordt de deskundigheid op het gebied van de openbare ruimte gebundeld. De afdeling bestaat uit ongeveer 60 personen, verdeeld over 3 teams; Beleid, Tactisch Beheer & Opdrachtgevers en Operationeel Beheer. Onze beleidsmedewerkers, opdrachtgevers en beheerders werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de overtuiging dat een groene, bereikbare en schone stad bijdraagt aan plezierig wonen.
 
Als afdeling zijn we verantwoordelijk voor het opstellen én uitvoeren van onder andere het parkeer- beleid en regulering in Haarlem en Zandvoort. Denk daarbij onderwerpen als betaald parkeren, parkeergarages, parkeertarifering en autoluwe gebieden, in combinatie met voetgangersgebieden, verbodzones en milieuzones.
 
Interesse?
Ben jij een ervaren adviseur die strategisch denken kan verbinden aan de praktijk en dit ook goed kan overbrengen naar anderen? Ons team is op zoek naar een getalenteerde collega die een bijdrage willen leveren aan een fantastische opgave!

Solliciteren:
De werving en selectie voor deze vacature is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Anne Marijn Struben van Publiek Netwerk: 06 47 412 618 en annemarijnstruben@publieknetwerk.nl. 
 

Solliciteer

Deel deze vacature