• Open
  • 2 maanden geleden geplaatst

Odijk

Lokatie: Odijk

Vacature status: Open

Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast

Uren per week: 32-36

Ben jij een stevige en onafhankelijke adviseur die in staat is op ondernemende en innovatieve wijze strategie, toekomstvisie en beleid met elkaar te verbinden? Ben jij in staat om de regionale samenwerking te coördineren en bestuurders, managers en medewerkers hierover te adviseren? Kun jij het opgavegericht werken stimuleren en zo de onderlinge samenwerking en integraliteit tussen het sociale en fysieke domein versterken? Dan zoeken wij jou! 

Publiek Netwerk zoekt een Strategisch Adviseur voor de gemeente Bunnik
met aandachtsgebied sociaal domein

De gemeente Bunnik hecht veel waarde aan strategisch en onafhankelijk advies op bestuurlijke vraagstukken die multidimensionaal zijn: meerdere vakdisciplines, stakeholders, visies en belangen. 
De Strategisch Adviseur functioneert onder verantwoording van de directeur, heeft een innoverende en onafhankelijke positie ten opzichte van de organisatie en maakt verbinding tussen strategie, toekomstvisie en beleidsvelden zodat de juiste oplossingen worden gevonden.
Je coördineert de bestaande regionale samenwerking, zoals het regionaal sociaal domein, adviseert 
bestuurders, management en medewerkers en vertaalt ontwikkelingen naar de verschillende beleidsvelden. Je onderzoekt kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden en neemt ook zelf deel aan regionaal overleg op strategisch niveau.

Binnen de organisatie stimuleer je verbindingen tussen de beleidsmedewerkers van het fysieke en het sociale domein met als doel verbetering van de samenwerking en integrale adviezen. Je draagt het opgavegericht werken uit en bevordert dit op bestuurlijk, management en beleidsniveau. Op strategisch niveau zet je programma’s en projecten op en geef je er leiding aan.

Jouw toegevoegde waarde
Je werkt en denkt aantoonbaar op WO-niveau. Je hebt ervaring met (regionale) samenwerkingsverbanden en met een politiek-bestuurlijke omgeving. Eerder heb je bijvoorbeeld gewerkt als strategisch adviseur of als consultant. Als bestuurlijk en organisatie sensitieve generalist beschrijf je jezelf als ondernemend, innovatief, vindingrijk en verbindend. Je beweegt je gemakkelijk in een netwerk en je weet je onafhankelijk en stevig op te stellen, met oog voor wederzijdse belangen en met tact.

De werkomgeving
Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak! We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.
In onze compacte organisatie hebben we de ruimte om onze professionaliteit naar eigen inzicht te tonen. Zelforganisatie is daarvoor de basis. Om dit te ondersteunen werken we onafhankelijk van tijd en plaats en activiteitengericht. Onze flexibele werktijden, moderne faciliteiten en flexplekken maken dat mogelijk.

Over de gemeente Bunnik
Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar onze gemeente voor staat. Bunnik is met alle drie haar kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven een plek waar mensen zich thuis voelen. Niet voor niets zijn we een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we kunnen stilzitten. De omgeving van onze gemeente verandert. Om ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente te zijn waar onze bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag komen, moeten we nu aan de slag. We willen de samenleving optimale dienstverlening verstrekken en hanteren daarvoor servicenormen.

Wat bieden wij? 

  • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. 
  • Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt maximaal bruto € 6.103, – bruto (schaal 12) bij een fulltime aanstelling, exclusief 17,45% Individueel Keuzebudget. Dit keuzebudget kun je gebruiken om je verloftegoed uit te breiden, financiering van een studie of als extra brutosalaris.
  • Een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden: je krijgt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking en de Bunnik Academie geeft je de mogelijkheden om trainingen en webinars te volgen die jij waardevol vindt. 

De procedure
Publiek Netwerk begeleidt deze werving en voorselectie voor de gemeente Bunnik. 

Solliciteren
Bij interesse vragen we je op korte termijn je CV en motivatie in te sturen via onderstaande sollicitatiebutton. 

Meer informatie
Wil je eerst meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Annemarie Groot van Publiek Netwerk, telefoon 06-28694961 of per mail: annemariegroot@publieknetwerk.nl.

Solliciteer