• Open
 • 2 maanden geleden geplaatst

Utrecht

Lokatie: Utrecht

Vacature status: Open

Dienstverband: Vast

Uren per week: 32-36

Ben jij een verbindende teammanager, die zijn sporen heeft verdiend op het strategische werkveld van de ruimtelijke ontwikkeling? En die als peoplemanager in staat is om medewerkers te inspireren en te laten groeien? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
De organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Provincie Utrecht speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving en heeft een flexibel organisatie, waarmee maatschappelijke ontwikkelingen integraal aangepakt worden. Er wordt opgavegericht gewerkt met opgavemanagers die als ambtelijk opdrachtgever voor ruim 20 strategische concernopgaven een rechtstreekse relatie hebben met bestuur en het maatschappelijk veld.
 
Binnen het domein Stedelijke Leefomgeving werken 320 medewerkers aan de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving. Vanuit de werkvelden ruimtelijke ordening, economie, cultuur, cultureel erfgoed en recreatie worgt o.a. gewerkt aan programma’s Agenda Vitaal Platteland, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Hart van de Heuvelrug in samenwerking met onze partners in de regio.
 
Team Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling 
Team SRO ontwikkelt op een strategisch niveau het provinciaal beleid t.a.v. ruimtelijke ontwikkeling en zorgt ervoor dat dit politiek-bestuurlijk wordt vastgelegd. Dit betreft het landelijk en het stedelijk gebied en het omgevingsbeleid. Team SRO coördineert de inzet op de Nationale Omgevingsvisie. Naast deze primaire taak, wordt de in dit team aanwezige kennis en ervaring in belangrijke mate ingezet bij concernopgaven zoals Omgevingsvisie, Wonen-werken-bereikbaarheid en Ringpark. 
Het team stimuleert integraliteit van werken via het Integrale Gebiedsontwikkelingsprogramma, en verkent de toepassing van vindingrijke werkvormen via het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving. De beoogde ‘omgevingskwaliteit’ wordt gevoed vanuit de unit ‘Ruimtelijk ontwerp’. De onafhankelijke adviesorganen van GS en PS;  de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en de Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) hebben bij team SRO hun eerste aanspreekpunt. 
 
Wat ga je doen?
Een belangrijke opgave voor jou is duidelijkheid bieden over de nieuwe rol van het team als ‘proceseigenaar’ van de Omgevingsvisie vanaf 2021, mede in relatie tot de bestaande coördinatietaak van het provinciale omgevingsbeleid; helderheid zowel voor het team zelf als daarbuiten. Je bent daarnaast opdrachtgever voor (ruimtelijk)  strategische projecten / programma’s, zoals het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving. Je bent een coachende teamleider en stuurt erop dat jouw medewerkers de juiste prioriteiten leggen in hun taken-/werkpakket zodanig dat de werkdruk beheersbaar is. Je bent in staat om vanuit jouw inhoudelijke RO-kennis/-ervaring en bestuurlijke affiniteit voor jouw medewerkers een stevige klankbordrol te vervullen. Vanuit je HR verantwoordelijkheid ben je aanspreekbaar op de capaciteitstoedeling (en inhuur bij tekort) en op het leveren van de juiste expertise voor de betreffende opgaven. Je vervult daarnaast reguliere taken vanuit de P&C-cyclus. In het MT werk je samen met de Concernmanager en de collega-teamleiders aan het verder ontwikkelen van het domein en de organisatie. 
 
Jouw profiel
Je beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Brede kennis van strategisch-ruimtelijke vraagstukken, liefst op provinciaal of grootstedelijk niveau.
 • Ervaring met het succesvol aansturen van een organisatieonderdeel of programma waarin medewerkers werkzaam zijn op veelal hbo- en wo-niveau
 • Recente ervaring met strategisch-ruimtelijke vraagstukken   
 • Recente ervaring in het sturen van ontwikkel- en veranderprocessen 
 • WO- werk en denkniveau 

 
Daarnaast beschik je over de volgende competenties

 • Strategisch en relativeringsvermogen 
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Stevige sparringpartner 
 • Verbindend vermogen
 • Gevoel voor humor

 
Wat biedt provincie Utrecht?
Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling en verantwoordelijkheid. Het salaris voor deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring en passend bij het niveau van de functie. Provincie Utrecht kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 22,37% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Het bruto jaarsalaris bedraagt maximaal € 90.132,- inclusief individueel keuzebudget.
 
Solliciteren
Word jij enthousiast van deze functie? Dan zien wij jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet! Solliciteren kan door het insturen van je brief en CV via onderstaande sollicitatiebutton. Publiek Netwerk begeleidt de werving en voorselectie namens Provincie Utrecht. 
 
Wil je eerst meer informatie?
Bel of mail Karin Noordermeer via 06 12928782 en karinnoordermeer@publieknetwerk.nl of Anne Marijn Struben via 06 47412618 en annemarijnstruben@publieknetwerk.nl 

Solliciteer

Deel deze vacature