• Vervuld
  • 6 maanden geleden geplaatst

Utrecht

Lokatie: Utrecht

Vacature status: Vervuld

Dienstverband: Vast

Uren per week: 36

Uw veiligheid, Ons werk
 
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.
Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.
 
Om onze organisatie optimaal te ondersteunen, zijn wij voor de clusterdirectie Brandweerrepressie op zoek naar een:
Transitiedirecteur Bedrijf Preparatie Brandweer (BPB)
 
36 uur per week (1 fte)
 
Slagvaardig en gezaghebbend koers varen in een pragmatisch verandertraject waarin bedrijfsmatig werken, klantgerichtheid en ondernemerschap centraal staan. Dat is jouw kracht èn opdracht als directeur BPB. Jij bent een bedrijfskundig sterke en gezaghebbende manager en hebt een pragmatische, inspirerende visie op bedrijfsmatig en klantgericht werken in een intrinsiek betrokken uitvoeringsbedrijf. Jij hebt passie voor de Brandweerorganisatie en jouw vakbetrokken medewerkers die zorgdragen voor de veiligheid in de regio.
 
De opdracht
Binnen de VRU is de aansturing van brandweerrepressie ingericht als clusterdirectie. Het doel van deze clusterdirectie is het aansturen van de totale uitvoering van brandweerrepressie en zo de brandweerorganisatie optimaal te equiperen voor het uitoefenen van haar primaire taak. De clusterdirectie staat onder leiding van de directeur Brandweerrepressie, die tevens brandweercommandant is en de transitiedirecteur BPB. Beide directeuren zijn collegiaal en complementair en vervangen elkaar bij afwezigheid.
 
Eén van de opdrachten van de clusterdirectie brandweerrepressie is het verder uitvoeren van de eerder ingezette koers van het Bedrijf Preparatie Brandweerrepressie waarbij efficiency en klantgerichtheid centraal staan. Deze transitie is in 2019 ingezet voor een periode van drie jaar. Hierin zijn het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Jouw opgave is om in deze transitie samen met de afdelingsmanagers slagvaardig en gezaghebbend koers te houden om daarmee de kwaliteit, planning en financiën van het BPB verder te optimaliseren. Je werkt hierin nauw samen met de directeur Brandweerrepressie die naast collega clusterdirecteur, vanuit haar rol als commandant interne klant is.
 
Enkele speerpunten in de transitie zijn:

  • Service-, productie- en onderhoudsnormen, het leveren van service (ook buiten kantoortijden) en het in stand houden van een klantvriendelijke frontoffice waarmee de brandweerposten optimaal gefaciliteerd worden.
  • Bedrijfsmatig werken als uitgangspunt. Daarbij speelt vraag en aanbod en met de beschikbare middelen een maximale productie en kwaliteit te leveren een belangrijke rol.

Als transitiedirecteur geef je een stevige impuls aan de doorontwikkeling van de afdeling Vakbekwaamheid. Speerpunten daarbij zijn de doorontwikkeling van de oefensystematiek en de elektronische leeromgeving. Ook het ontwikkelen van de centraal aangestuurde afdeling Materieel & Logistiek behoort tot je aandachtsgebieden, waarbij de onderhoudswerkzaamheden aan materieel en materiaal zoveel mogelijk worden uitgevoerd door de vakspecialisten van deze afdeling. Tevens stuur je de afdeling bedrijfsbureau van de clusterdirectie aan. Deze afdeling ondersteunt de clusterdirectie bij de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Samen met de manager van dit bedrijfsbureau zorg je (in samenwerking met de afdelingshoofden van de concerndirectie Bedrijfsvoering) voor een optimale afstemming van de dienstverlening- en bedrijfsvoeringsprocessen op de wensen van de interne klant binnen jouw clusterdirectie.
 
Ben jij dat

  • Een manager met academisch werk- en denkniveau die richting en ruimte kan geven, tegelijk kan sturen op dagelijkse kwaliteit, visie heeft op doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering en kan meedenken in de koers van de VRU.
  • Ruime aanvullende kennis en ervaring in het verder vormgeven en aansturen van een brede diensten- en productenrange op het gebied van ondersteunende beheerprocessen, met financiële vaardigheden en zeer ervaren in het werken in een uitvoerende organisatie.
  • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
  • Ruime managementervaring en ervaring met het leidinggeven aan complexe organisatie-ontwikkelingsprocessen waaronder cultuurveranderingstrajecten.
  • Vaardigheid en vermogen om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen.
  • Affiniteit met de brandweer, haar mensen (vrijwillig en beroeps), de organisatie en haar processen.

Waar ga je werken?
Het Bedrijf Preparatie Brandweer vormt samen met directie Brandweerrepressie de clusterdirectie Brandweerrepressie. In totaal werken er bij deze clusterdirectie circa 1.700 vrijwilligers en circa 400 beroepsmedewerkers in een dienstverband, waarvan ongeveer 125 beroepsmedewerkers binnen BPB. Daar waar de directie Brandweerrepressie zich primair richt op de brandbestrijding en hulpverlening, faciliteert en ondersteunt BPB de directie Brandweerrepressie bij het uitvoeren van deze taken. Je vormt samen met de directeur Brandweerrepressie een tandem om de doelstellingen van de clusterdirectie te behalen. Beide directeuren zijn lid (directeur Brandweerrepressie) en agenda lid (transitiedirecteur BPB) van het directieteam VRU. Bij afwezigheid van de directeur Brandweerrepressie, vervang je haar als lid van dit team en als de zogenaamde “koude” taken op de agenda staan. Voor het beslissen op investeringen op materieel binnen de VRU fungeer je als Chief Materieel Officer (CMO) en als voorzitter van de investeringscommissie. Je adviseert het directieteam over deze investeringen.
 
Bedrijf Preparatie Brandweer bestaat uit drie centraal, door managers, aangestuurde afdelingen: Vakbekwaamheid, Materieel & Logistiek en het Bedrijfsbureau. Je stuurt deze drie managers direct aan. Daarnaast stuur je samen met de directeur Brandweerrepressie een klein stafbureau aan.
 
Wat bieden wij?
Veiligheidsregio Utrecht biedt je een interessante functie vol uitdaging in een dynamische omgeving met een prettige werksfeer. De functie is ingedeeld in schaal 16 (maximaal € 8.260,- bruto per maand) voor 36 uur per week. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd in algemene dienst, met de gebruikelijke proefperiode van één jaar. Na afloop van de transitie (over 2-3 jaar) wordt geëvalueerd hoe de rol van transitiedirecteur BPB zich voortzet. De VRU biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%. Een budget waarmee je jouw arbeidsvoorwaarden kunt inzetten op een manier die aansluit bij jouw persoonlijke voorkeuren. Daarnaast heb je 165,6 uur verlof op basis van een 36-urige werkweek. Verder kun je gebruik maken van een ziektekostenverzekering met collectieve korting bij IZA, Menzis en CZ.
 
Informatie en sollicitatie
Informatie over de organisatie vind je op www.vru.nl. De werving en selectie van deze procedure is uitbesteed aan Publiek Netwerk. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Marjan de Wit van Publiek Netwerk, telefoon 0647695907 of per mail: marjandewit@publieknetwerk.nl
 
Veiligheidsregio Utrecht werft mensen met de beste capaciteiten voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke kenmerken, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Veiligheidsregio Utrecht is op zoek naar mensen met talent.

Een procedure in de tijd van Corona
Deze sollicitatieprocedure loopt ondanks Corona gewoon door. De voorselectiegesprekken met Publiek Netwerk en de 1e gesprekken bij de organisatie vinden zoveel mogelijk digitaal plaats (via Skype/WhatsApp/MSTeams). Desgewenst is in de laatste fase een persoonlijke kennismaking op 1,5 meter afstand. Laat je dus niet weerhouden te reageren als je interesse hebt!
 

Solliciteer

Deel deze vacature